Ценовник услугаСва лица која су осигураници РЗЗЗО ( имају оверену здравствену књижицу) плаћају лечење по фактурним ценама које је утврдио Управни одбор РЗЗЗО Београд који се може видети на сајту Републичког завода за здравствено осигурање.

За остале примењује се следећа одлука:

У складу са Одлуком Управног одбора Опште болнице Шабац од 04. 06. 2007. године, и члана 61, 111 и 112 Закона о здравственом осигурању Сл. гласник 107/05 и 109/05 у вези здравствене заштите која се не обезбеђује обавезним здравственим осигурањем – плаћају осигураници, доносим следећу

О Д Л У К У

 • 1. У СТАЦИОНАРУ
  • 1.1. Сва лица која нису осигураници РЗЗЗО (немају здравствену књижицу или ако је иста неоверена) плаћају лечење по фактурним ценама које је утврдио Управни одбор РЗЗЗО Београд.
  • 1.2. Лечење акутног пијанства, плаћају здравствене услуге сва лица до момента отрежњења - могуће вербалне комуникације и износи 2.500,00 динара, а услуге после постигнуте вербалне комуникације се фактуришу редовно РЗЗЗО Београд – припадајућој филијали.
 • 2. У АМБУЛАНТИ
  • 2.1 Поједине здравствене услуге наведене у прегледу које се пружају у специјалистичким амбулантама (немају здравствену књижицу или ако је иста неоверена, као и на лични захтев), плаћају се по ценама у доле наведеном прегледу.
  • 2.2. Поједине здравствене услуге наведене у прегледу а које се пружају у стационару (немају здравствену књижицу или ако је иста неоверена, као и на лични захтев), као и наведене услуге које не падају на терет РЗЗЗО (плаћају пацијенти) плаћају се по доле наведеним ценама.
 • 3. Све остале здравствене услуге које се пружају у свим специјалистичким амбулантама, а нису наведене у доле приложеном прегледу, наплаћују се фактурним ценама увећаним за 100%.
 • 4. За све дијагностичке услуге које нису наведене у доле приложеном прегледу, лица која немају здравствену књижицу или ако је иста неоверена, као и на лични захтев (биохемијска лабораторија, микро биолошка лабораторија, физикална медицина, патологија, Рö и др.), плаћају фактурну цену увећану за 100%.
 • 5. Запослени у Општој болници Шабац, чланови УО, пензионери Опште болнице Шабац и ЗЦ ''Лаза К. Лазаревић'', као и запослени ДЗ Шабац, ДЗ Коцељева и ДЗ Владимирци се ослобађају плаћања услуга које не падају на терет РЗЗЗО Београд под редним бројем 20, 21 и 22. 5.1. Запослени у Општој болници Шабац се ослобађају плаћања услуга под редним бројем 17, 18 и 19.

ЦЕНЕ ЋЕ СЕ ПРИМЕЊИВАТИ ОД 01. 02. 2008- ме године.

Општа болница Шабац
Директо
Прим. др Горан Малетић

 

ДЕТАЉАН ЦЕНОВНИК СА ЦЕНАМА УСЛУГА ОДЛУКОМ ПО ОДЛУЦИ УО


  Naziv usluge Cena
01. Stavljanje i vađenje spirale – usluga 1000,00
02. Specijalistički pregled 500,00
03. Specijalistički pregled primarijusa i subspecijaliste 600,00
04. Standardni ultrazvučni preled abdomena 1.000,00
05. Hladni apsces-punkcija 600,00
  Estetske korekcije organa i delova tela:  
06. Uho-korekcija manjih deformiteta ušne školjke (po uhu) 6.000,00
07. Uho-rekonstrukcija ušne školjke – salistir 10.000,00
08. Lice – Z plastika 10.000,00
09. Lice-istanjivanje režnja 6.800,00
10. Dermabrazija-manja 4.500,00
11. Dermabrazija-veća 5.500,00
12. Blefaroplastika donjeg kapka 5.500,00
13. Ekscizicija ožiljka lica –manjeg 4.500,00
14. Ekscizicija ožiljka lica –većeg 5.500,00
15. Rinoplastika korektivna 8.000,00
16. Korekcija otapostaze 4.500,00
17. Veštački prekid trudnoće u lokalnoj anesteziji 5.000,00
18. Veštački prekid trudnoće u opštoj anesteziji 8.000,00
19. Veštački prekid trudnoće preko 10 nedelja starosti u intravenskoj anesteziji koja se odobrava komisijski 12.000,00
20. Laparoskopska operacija žučne kese 20.000,00
21. Laparoskopska operacija hernije 20.000,00
22. Laparoskopska operacija u ginekologiji 15.000,00
  Za korisnike na lični zahtev bez uputa cena na skeneru je:  
23. glava 7.000,00
24. kičma 7.000,00
25. grudni koš 10.000,00
26. trbuh 10.000,00
27. EKG standardni 600,00
28. Standardni ultrazvučni pregled abdomena 1.000,00
29. Ultrazvučni pregled srca 3.000,00
30. Obrada površne rane      300,00
31. Obrada manje rane i sutura 950,00
32. Obrada veće rane i sutura 1.200,00
33. Vađenje stranog tela iz kože, potkožnog tkiva ili prirodnog otvora 600.00
34. Vađenje stranog tela iz mekih delova ekstremiteta 900,00
35. Rektalni tuše 300,00
36. Mali zavoj 200,00
37. Srednji zavoj 300,00
38. Veliki zavoj 500,00
39. Skidanje obolelog nokta  i previjanje 800,00
40. Ispiranje želuca 1.200,00
41. Fiksacioni zavoj 400,00
42. Gips longeta mala 400,00
43. Gips longeta srednja 600,00
44. Gips longeta velika 1.300,00
45. Cingulum 700,00
46. Blokada 800,00
47. Ortopedska repozicija subperiostalnih preloma 600,00
48. Repozicija preloma za gips longetom u anesteziji 1.500,00
49. Stavljanje koturova kod preloma ključnjače 600,00
50. Frakciono davanje seruma ili drugog leka (samo usluga) 600,00
51. Davanje infuzije 800,00
52. Ispiranje cerumena 400,00
53. Izdavanje prepisa i kopija medicinske dokumentacije na lični zahtev pacijenta ili zahtev suda (otpusna lista, istorija bolesti, specijalistički izveštaj i slično) 300,00
54. Lekarski pregled i medicinska ispitivanja radi utvrđivanja zdravstvenih stanja za izlazak na invalidsku komisiju bez uputa nadležne komisije – na zahtev 400,00
55. Kontrolni pregled i davanje mišljenja za banju na osnovu medicinske dokumentacije 300,00
56. Utvrđivanje zdravstvenog stanja radi izlaska na komisiju za ocenu teškog telesnog oštećenja ili dobijanja tuđe pomoći 680,00
57. Davanje mišljenja lekara primarijusa i subspecijaliste za banju na osnovu dokumentacije 500,00
58. Davanje mišljenja lekara primarijusa i subspecijaliste  za ispitivanja radi utvrđivanja zdravstvenih stanja za izlazak na invalidsku komisiju bez uputa nadležne komisije – na zahtev 500,00
59. Lečenje akutnog pijanstva, plaćaju zdravstvene usluge sva lica do momenta otrežnjenja - moguće verbalne komunikacije 2.500,00
60. Majka pratilja za dete do 1 godine; ako nema uput konzilijuma ili komisije 300,00
61. Septorinoplastika 20000.00
62. Specijalistički psihijatrijski pregled 400.00Службе