Едукација • 30.11.2016. Едукација на тему значаја безбедедности и здравља на раду

 • У оквиру реализације пројекта „Социјалним дијалогом до безбедности и здравља на раду“ одржана је бесплатна трибина за запослене наше установе. Пројекат спроводи  Удружење за безбедност и здравље на раду Мачванског округа у сарадњи  са Градском управом града Шапца, у циљу едукације менаџмента и запослених из области безбедности и здравља на раду , ради смањења броја оболелих и повређених на раду и у вези са радом.

  У  Клубу ОБ  30. новембра за циљну групу запослених у здравству, представљене су следеће теме:

  „ Улога и значај запослених у примени закона о безбедности и здравља нараду“ –, Б. Павловић-председник  Удружења за безбедност и здравље на раду МО-Шабац;  

  „Превенција повреда и обољења запослених у делетности здравства“ , др А. Антонић –спец. мeдицине рада и професионалне токсикологије ДЗ Шабац;                                                                         

  „Примена закона и других прописа о безбедности и здрављу на раду, на територији града Шапца“, Д. Недељковић – начелник инспекције за Мачвански управни округ.

   
Службе