Едукација  • 28.02.2017. Стручни курс групе предавача „ Ургентна стања у трудноћи, порођају и постпорођајном периоду - аспект деловања акуш. сестре

  • Стручни курс групе предавача: „ Ургентна стања у трудноћи, порођају и постпорођајном периоду - аспект деловања акушерске сетре“ у организацији ОБ Шабац, одржан је  у Клубу 28. фебруара.  Обзиром на техничка ограничења у спровођењу курса – исти је поновњен за другу групу слушалаца 2. марта. Курс је похађало укупно 154 сетре и техничара, сваки пут по 77, колико је износио максималан број.

    Сви ученици који су похађали курс, добили су по 6 бодова.

     
Службе