Едукација  • 01.03.2017. Стручни демостратори из фирме произвођача представили су дефибрилатор који је наша установа добила донацијом МЗ

  • Стручни демостратори из фирме произвођача  представили су дефибрилатор који је наша установа добила донацијом Министарства здравља и Министраства правде као саставни део опреме уз ново санитетско возило. 

    Особље из служби анестезије са реаниматологијом, интерне болести и ургетног пријема које је присуствовало демонстарцији, успешно је прошло обуку за руковање овим апаратом што ће битно подићи кавлитет и безбедност пацијента приликом транспорта.

    Уређај „BeneHeart“  је лак и преносив дефибрилатор / монитор који функционише у више радних модалитета: као монитор, мануелни дефибрилатор и АЕД. Намењен је за екстерну и унутрашњу дефибрилацију, сихронизовану кардиоверзију и полуаутоматску дефибрилацију.

    Апарат је за употребу у болничким и предболничким условима од стране квалификованог особља које је оспособљено за руковање апаратом , а предтходно прошло едукацију за основну животну подршку и напредну животну помоћ.

     
Службе