Едукација  • Иновативност у здравству

  • Предавач  мсц мнг Маја Милићевић, у сали Клуба ОБ, представила је слушаоцима концепт који подразумева неопходност да сектор здравства, у свету и код нас, мора бити вођен иновацијом и висококвалификованом радном снагом.

    Обзиром да здравство игра важну улогу у привреди, требало би нагласити његов потенцијал као покретача економског раста и ствараоца нових радних места, јер је оно један од највећих привредних сектора у ЕУ и заслужан је за око 10% бруто друштвеног производа. Наглашен је и значај трећег програма здравства „Хоризонт 2020“ који има за циљ да подстакне иновативност у здравству и повећа одрживост у здравственим системима.

    Поменути стручни састанак, који је акредитован за лекаре, фармацеуте, биохемичаре, стоматологе, медицинске сестре и здравствене техничаре, одржан је 17. марта.
Службе