Едукација
Уколико Вам је неопходна корекција броја унетих бодова у Комори медицинских сестара и здравствених техничара, преузмите Захтев за исправку/допуну бодова кме у пдф или доц формату. Попуњен захтев морате доставити Комори.


Табела предавања у Клубу Опште болнице "Др Лаза К. Лaзаревић", преузмите Актуелну табелу у пдф или ексел формату.


Службе