Јавне набавке


 • 23.01.2020. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку отворени поступак број (05/20) Вакутајнери, тест траке и остали потрошни материјал за биохемијску лабораторију - број 2/20 ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 22.01.2020. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору за јавну набавку отворени поступак број 02/20 - Предмет јавне набавке су услуге сервисирања и поправке са уградњом резервних делова за апарате произвођача DRAGER. Обавештење о закљученом уговору
 • 22.01.2020. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору за јавну набавку отворени поступак број 01/20 - Предмет јавне набавке је материјал за рентген. Обавештење о закљученом уговору
 • 21.01.2020. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације за јавну набавку отворени поступак број 03/20 - Предмет јавне набавке је храна. Конкурсна документација-измена
 • 17.01.2020. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору за јавну набавку отворени поступак број 33/19 - Предмет јавне набавке су тонери. Обавештење о закљученом уговору
 • 16.01.2020. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци отворени поступак (02/20 - Предмет јавне набавке су услуге сервисирања и поправке са уградњом резервних делова за апарате марке Drager Одлука
 • 13.01.2020. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности број 01/20 - Предмет јавне набавке је коштани цемент. Обавештење о закљученом уговору
 • 10.01.2020. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци отворени поступак (01/20 - Предмет јавне набавке је материјал за рентген Одлука
 • 10.01.2020. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору за јавну набавку отворени поступак број 32/19 - Предмет јавне набавке је порошни материјал за трансфузију. Обавештење о закљученом уговору
 • 10.01.2020. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору за јавну набавку отворени поступак број 31/19 - Предмет јавне набавке су цитостатици са листе Д. Обавештење о закљученом уговору
 • 10.01.2020. ПОЈАШЊЕЊЕ конкурсне документације за јавну набавку (набавка број 03/20) Храна. Појашњење
 • 10.01.2020. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору за јавну набавку у преговарачком поступку 06/19 - Предмет јавне набавке су лекови сет Б. Обавештење о закљученом уговору
 • 10.01.2020. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности (01/20 - Предмет јавне набавке је коштани цемент Одлука
 • 08.01.2020. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку отворени поступак број (04/20) Лабораторијски потрошни материјал ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 06.01.2020. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку отворени поступак број (03/20) Храна ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 03.01.2020. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци отворени поступак (33/19 - Предмет јавне набавке су тонери Одлука
 • 03.01.2020. ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подносшење понуда за јавну набавку отворени поступак број (02/20) Сервис апарата ( преузмите: конкурсну документацију - пречишћен текст са моделом уговора, појашњење конкурсне документације,обавештење о продужетку рока за подношење понуда)
 • 30.12.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број (01/20) Коштани цемент ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 30.12.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци отворени поступак (32/19 - Предмет јавне набавке је потрошни материјал за трансфузију Одлука
 • 26.12.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци отворени поступак (33/19 - Предмет јавне набавке су тонери Одлука
 • 26.12.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности број 27/19 - Предмет јавне набавке потрошни материјал за медицинске апарате за лапароскопсопију. Обавештење о закљученом уговору
 • 25.12.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци отворени поступак (31/19 - Предмет јавне набавке су цитостатици са листе Д Одлука
 • 25.12.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности (27/19 - Предмет јавне набавке је потрошни материјал у лапароскопији Одлука
 • 23.12.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у преговарачком поступку (06/19 - Предмет јавне набавке су лекови сет Б Одлука
 • 20.11.2019. ПОЈАШЊЕЊЕ конкурсне документације за јавну набавку (набавка број ЈН-33/19) ТОНЕРИ. Појашњење
 • 16.12.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број (27/19) Разни резервни делови ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 10.12.2019. ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка(набавка број 06/19)Лекови сет Б( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, обаввештење о покретању поступка)
 • 05.12.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору за јавну набавку отворени поступак број 29/19 - Предмет јавне набавке су лекови сет Б. Обавештење о закљученом уговору
 • 02.12.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку број (01/20) Материјал за рентген ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 29.11.2019. ПОЈАШЊЕЊЕ конкурсне документације за јавну набавку (набавка број П05-19) Материјал за дијализу. Појашњење
 • 27.11.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности број 26/19 - Предмет јавне набавке су клипсеви и клип апликатор. Обавештење о закљученом уговору
 • 26.11.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности (26/19 - Предмет јавне набавке су клипсеви са ендоскопским клип апликатором. Одлука
 • 26.11.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку број (33/19) Канцеларијски материјал - Тонери ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 25.11.2019. ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка(набавка број 05/19)Материјал за дијализу( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, обаввештење о покретању поступка)
 • 22.11.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку број (32/19)Потрошни материјал за трансфузију ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 22.11.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку број (31/19)Цитостатици са листе Д ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 21.11.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци отворени поступак (29/19 - Предмет јавне набавке су лекови сет Б Одлука
 • 21.11.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности број 25/19 - Предмет јавне набавке је потрошни материјал за медицинске апарате. Обавештење о закљученом уговору
 • 19.11.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору за јавну набавку у преговарачком поступку број 03/19 - Предмет јавне набавке је сервис медицинских апарата. Обавештење о закљученом уговору
 • 18.11.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору за јавну набавку у преговарачком поступку број 04/19 - Предмет јавне набавке хируршки конци. Обавештење о закљученом уговору
 • 15.11.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору за јавну набавку отворени поступак број 30/19 - Предмет јавне набавке је набавка и замена колиматора за рендген апарат SHIMADZU CH200M. Обавештење о закљученом уговору
 • 15.11.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број (26/19)Полимер клипсеви и ендоскопски клип апликатор ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 14.11.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности (25/19 - Предмет јавне набавке је потрошни материјал за медицинске апарате Одлука
 • 08.11.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности број 24/19 - Предмет јавне набавке је ангажовање екстерног превоза пацијената. Обавештење о закљученом уговору
 • 08.11.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности (24/19 - Предмет јавне набавке је ангажовање екстерног превоза пацијената Одлука
 • 05.11.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у преговарачком поступку (03/19 - Предмет јавне набавке су услуге сервиса медицинских апарата Одлука
 • 30.10.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору за јавну набавку отворени поступак број 28/19 - Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал - CD i DVD. Обавештење о закљученом уговору
 • 30.10.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности број 23/19 - Предмет јавне набавке је потрошни материјал за медицинске апарате. Обавештење о закљученом уговору
 • 29.10.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број (25/19)Потрошни материјал за медицинске апарате ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 29.10.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору за јавну набавку број 27/19 - Предмет јавне набавке су Ортопедске протезе. Обавештење о закљученом уговору
 • 29.10.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору за јавну набавку отворени поступак број 25/19 - Предмет јавне набавке су хируршки конци. Обавештење о закљученом уговору
 • 29.10.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број (24/19)Ангажованје екстерног превоза пацијената ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 28.10.2019. ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка(набавка број 04/19)Хируршки конци( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, обаввештење о покретању поступка)
 • 18.10.2019. Појашњење, измењен и пречишћен текст конкурсне документације и обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈН 30/19 набавка и измена колиматора за РТГ апарат SHIMADZU CH 200M ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора - пречишћен текст, појашњење о измени конкурсне документацијеОбавештење)
 • 18.10.2019. ПОЈАШЊЕЊЕ конкурсне документације за јавну набавку у преговарачком поступку (набавка број 03/19) Сервис медицинских апарата. Појашњење
 • 17.10.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци отворени поступак (27/19 - Предмет јавне набавке су ортопедске протезе Одлука
 • 17.10.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности (23/19 - Предмет јавне набавке је Потрошни материја за мед.апарате Одлука
 • 15.10.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци отворени поступак (28/19 - Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал - CD и DVD Одлука
 • 15.10.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору за јавну набавку отворени поступак број 26/19 - Предмет јавне набавке потрошни материјал за апарат Centurion Vision System. Обавештење о закљученом уговору
 • 15.10.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци отворени поступак (26/19 - Предмет јавне набавке потрошни материјал за апарат Centurion Vision System Одлука
 • 15.10.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци отворени поступак (25/19 - Предмет јавне набавке су хируршки конци Одлука
 • 14.10.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације за јавну набавку у преговарачком поступку (набавка број 03/19) Сервис медицинских апарата( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора - пречишћен текст, појашњење о измени конкурсне документације)
 • 14.09.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку набавку отворени поступак број (30/19)Набавка и замена колиматора за рендген апарат Shimatzu CH 200M ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 11.10.2019. ПОЈАШЊЕЊЕ конкурсне документације за јавну набавку у преговарачком поступку (набавка број 03/19) Сервис медицинских апарата. Појашњење
 • 10.10.2019. ПОЈАШЊЕЊЕ конкурсне документације за јавну набавку у преговарачком поступку (набавка број 03/19) Сервис медицинских апарата. Појашњење
 • 10.10.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације за јавну набавку у преговарачком поступку (набавка број 03/19) Сервис медицинских апарата( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора - пречишћен текст, допис о измени конкурсне документације)
 • 10.10.2019. ПОЈАШЊЕЊЕ конкурсне документације за јавну набавку у преговарачком поступку (набавка број 03/19) Сервис медицинских апарата. Појашњење
 • 08.10.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број (23/19)Потрошни материјал за медицинске апарате ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 08.10.2019. ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка(набавка број 03/19)Сервис медицинских апарата( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, обаввештење о покретању поступка)
 • 27.09.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку набавку број (29/19)лекови Сет Б ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 25.09.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора и закључењу уговора у јавној набавци 24/19 - Предмет јавне набавке: Услуге поправке и одржавања медицинске опреме. Обавештење о закљученом уговору
 • 18.09.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора и закључењу уговора у јавној набавци мале вредности П02/19 - Предмет јавне набавке је Материјал за микробиологију. Одлука Обавештење о закљученом уговору
 • 13.09.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци отворени поступак (24/19 - Предмет јавне набавке је сервис медицинских апарата Одлука
 • 12.09.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној 16/19 - Предмет јавне набавке је Одржавање расхладних група Одлука
 • 12.09.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку набавку број (28/19)Канцеларијски материјал - ЦД и ДВД ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 10.09.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку набавку отворени поступак број (27/19)Ортопедске протезе ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 10.09.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности 22/19 - Предмет јавне набавке су Дијатермије и остали потрошни материјал за ОП блок Одлука
 • 10.09.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку набавку отворени поступак број (26/19)Потрошни материјал за апарат Centurion Vision System ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 03.09.2019. ПОЈАШЊЕЊЕ конкурсне документације за јавну набавку у преговарачком поступку (набавка број 02/19) Микробиологија. Појашњење
 • 30.08.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности број 21/19 - Предмет јавне набавке је контрола запослених и апарата у РТГ дијагностици. Обавештење о закљученом уговору
 • 28.08.2019. ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка(набавка број П02/19)Материјал за миркобиологију( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, обаввештење о покретању поступка)
 • 27.08.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности (набавка број 22/19) Дијатермије( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 23.08.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности 20/19 - Предмет јавне набавке је Таблетирана СО Одлука
 • 23.08.2019. ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права понуђача за јавну набавку мале вредности (набавка број 21/19)Контрола запослених и апарата у РТГ дијагностици( преузмите: Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача
 • 18.08.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци 20/19 - Предмет јавне набавке је Таблетирана со Одлука
 • 09.08.2019. ОБАВЕШТЕЊЕ о измени конкурсне документације за јавну набавку мале вредности (набавка број 21/19) Услуге контроле запослених и апарата у РТГ дијагностици.( преузмите: конкурсну документацију - измена
 • 09.08.2019. ПОЈАШЊЕЊЕ конкурсне документације за јавну набавку мале вредности (набавка број 21/19) Услуге контроле запослених и апарата у РТГ дијагностици. Појашњење
 • 07.08.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку набавка број (21/19)Услуге контроле запослених и апарата у РТГ дијагностици( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 08.05.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку набавка број 20/19)Таблетирана со за котларницу( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 25.07.2019. ПОЈАШЊЕЊЕ конкурсне документације за јавну набавку отворени поступак (набавка број 24/19) Сервис медицинских апарата. Појашњење
 • 23.07.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 20/19 - Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал. Обавештење о закљученом уговору
 • 23.07.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 22/19 - Предмет јавне набавке је материјал за микробиологију и патологију, хемикалије, стерилизација и алергени. Обавештење о закљученом уговору
 • 18.07.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у преговарачком поступку без објављивања позива број 01/19 - Предмет јавне набавке је санитетски потрошни материјал. Обавештење о закљученом уговору
 • 16.07.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци 01/19 - Предмет јавне набавке је Санитетски потрошни материјал Одлука
 • 12.07.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације за јавну набавку отворени поступак (набавка број 24/19) Сервис медицинских апарата( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора - пречишћен текст, допис о измени конкурсне документације)
 • 12.07.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци отворени поступак 20/19 - Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал - фотокопир папир - партија 1. Одлука
 • 12.07.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци отворени поступак 20/19 изузев партије 1 - Предмет јавне набавке је Канцеларијски материјал. Одлука
 • 12.07.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о ОБУСТАВИ јавне набавке мале вредности 19/19 - Предмет јавне набавке је одржавање и поправка опреме и објеката са аспекта безбедности - трафо станице. Одлука o обустави јавне набавке
 • 11.07.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци отворени поступак 22/19 - Предмет јавне набавке је материјал за микробиологију. Одлука
 • 11.07.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку отворени поступак (набавка број 24/19) Сервис медицинских апарата( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 11.07.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку отворени поступак (набавка број 23/19) Тумор маркери( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 03.07.2019. ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда (набавка број 01/19)Санитетски потрошни материјал( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, обаввештење о покретању поступка)
 • 28.06.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о закључењу уговора ЈН 21/19 - Предмет јавне набавке је Природни гас. Обавештење о закљученом уговору Одлука
 • 27.06.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности(набавка број 19/19)Одржаванје и поправка опреме са аспекта безбедности - трафо станице( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 25.06.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о закључењу уговора ЈН 17/19 - Предмет јавне набавке је Материјал за дијализу. Одлука
 • 24.06.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци отворени поступак број 19/19 - Предмет јавне набавке је остали уградни материјал у ортопедији. Обавештење о закљученом уговору
 • 24.06.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о закључењу уговора ЈН 19/19 - Предмет јавне набавке је Остали уградни материјал у ортопедији. Одлука
 • 19.06.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 17/19 - Предмет јавне набавке је одржавање и поправка опреме и објеката са аспекта безбедности. Обавештење о закљученом уговору
 • 19.06.2019. ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку отворени поступак (набавка број 20/19)Канцеларијски материјал( преузмите: Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
 • 19.06.2019. ОБАВЕШТЕЊЕ о измени конкурсне документације за јавну набавку отворени поступак (набавка број 20/19)Канцеларијски материјал( преузмите: конкурсну документацију - измена
 • 19.06.2019. ПОЈАШЊЕЊЕ конкурсне документације за јавну отворени поступак (набавка број 20/19) Канцеларијски материјал. Појашњење
 • 14.06.2019. ОБАВЕШТЕЊЕ о измени конкурсне документације за јавну набавку отворени поступак (набавка број 20/19)Канцеларијски материјал( преузмите: конкурсну документацију - измена
 • 11.06.2019. ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права понуђача за јавну набавку мале вредности (набавка број 16/19)Услуге поправке и одржавања расхладних група( преузмите: Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача
 • 11.06.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о закључењу уговора ЈН 17/19 - Предмет јавне набавке је материјал за дијализу - партија 16. Одлука
 • 10.06.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у отвореном поступку (набавка број 22/19)Материјал за микробиологију( преузмите: конкурсну документацију пречишћен текст, допис о измени конкурсне документације)
 • 07.06.2019. ОБАВЕШТЕЊЕ о измени конкурсне документације за јавну набавку отворени поступак (набавка број 20/19)Канцеларијски материјал( преузмите: конкурсну документацију - измена
 • 07.06.2019. ПОЈАШЊЕЊЕ конкурсне документације за јавну отворени поступак (набавка број 20/19) Канцеларијски материјал. Појашњење
 • 06.06.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о закључењу уговора у јавној набавци мале вредности 17/19 - Предмет јавне набавке је одржавање и поправка опреме и објеката са аспекта безбедности. Одлука
 • 06.06.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о закључењу уговора ЈН 19/19 - Предмет јавне набавке је уградни материјал у ортопедији. Одлука
 • 05.06.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о закључењу уговора ЈН 17/19 - Предмет јавне набавке је материјал за дијализу. Одлука
 • 31.05.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци број 15/19 - Предмет јавне набавке су Дезинфекциона средства. Обавештење о закљученом уговору
 • 31.05.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци број 18/19 - Предмет јавне набавке је Лапараскопски стуб. Обавештење о закљученом уговору
 • 30.05.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о додели уговора ЈН 18/19 - Предмет јавне набавке је Лапараскопски стуб. Одлука
 • 30.05.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци 14/19 - Предмет јавне набавке је санитетски потрошни материјал. Одлука
 • 30.05.2019. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЈНМВ 16/19 - Предмет јавне набавке су услуге одржавања расхладних група. Обавештење
 • 27.05.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку отворени поступак(набавка број 22/19)Материјал за микробиологију( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 24.05.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку отворени поступак(набавка број 20/19)Канцеларијски материјал( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 23.05.2019. ОБАВЕШТЕЊЕ о измени конкурсне документације за јавну набавку мале вредности(набавка број 17/19)Одржавање и поправка опреме и објеката са аспекта безбедности( преузмите: конкурсну документацију - измена
 • 23.05.2019. ПОЈАШЊЕЊЕ конкурсне документације за јавну набавку мале вредности (набавка број 17/19) Одржавање и поправка опреме и објеката са аспекта безбедности. Појашњење
 • 23.05.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 14/19 - Предмет јавне набавке је одржавање опреме у котларници. Обавештење о закљученом уговору
 • 22.05.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 18/19 - Предмет јавне набавке су средства за прање веша. Обавештење о закљученом уговору
 • 21.05.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности 16/19 - Предмет јавне набавке су услуге одржавања расхладних група. Одлука
 • 21.05.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку отворени поступак(набавка број 21/19)Природни гас( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 21.05.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности(набавка број 17/19)Одржавање и поправка опреме и објеката са аспекта безбедности( преузмите: конкурсну документацију, позив)
 • 15.05.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности 18/19 - Предмет јавне набавке је прашак за веш. Одлука
 • 14.05.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци отворени поступак 15/19 - Предмет јавне набавке су дезинфекциона средства. Одлука
 • 14.05.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци отворени поступак 14/19 - Предмет јавне набавке је санитетски потрошни материјал. Одлука
 • 13.05.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности 14/19 - Предмет јавне набавке су услуге одржавања опреме у котларници. Одлука
 • 13.05.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 15/19 - Предмет јавне набавке је медицинска опрема. Обавештење о закљученом уговору
 • 09.05.2019. ОБАВЕШТЕЊЕ о измени конкурсне документације за јавну набавку мале вредности(набавка број 18/19)Средства за прање веша( преузмите: конкурсну документацију - измена
 • 09.05.2019. ПОЈАШЊЕЊЕ конкурсне документације за јавну набавку мале вредности (набавка број 18/19) Средства за прање веша. Појашњење
 • 09.05.2019. ПОЈАШЊЕЊЕ конкурсне документације за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 17/19) Материјал за дијализу. Појашњење
 • 09.05.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци отворени поступак број 16/19 - Предмет јавне набавке је лабораторијски потрошни материјал за хематолошке анализе и закуп апарата. Обавештење о закљученом уговору
 • 08.05.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци отворени поступак 16/19 - Предмет јавне набавке је лабораторијски материјал за хематолошке анализе и закуп апарата. Одлука
 • 03.05.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности(набавка број 18/19)Средства за прање веша( преузмите: конкурсну документацију, позив)
 • 30.04.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности 15/19 - Предмет јавне набавке је медицинска опрема. Одлука
 • 30.04.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности(набавка број 16/19)Одржавање расхладних група( преузмите: конкурсну документацију, позив)
 • 30.04.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку(набавка број 18/19)Лапараскопски стуб са инструментима и посебан апарат за интелигентну контролу пнеумоперитонеума и напредну визуелизацију( преузмите: конкурсну документацију , позив)
 • 24.04.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о поднетом захтеву за заштиту права понуђача у јавној набавци мале вредности 13/19 - Предмет јавне набавке је бели и зелени веш. Захтев за заштиту права
 • 19.04.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности(набавка број 14/19)Одржавање опреме за котларницу( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 18.04.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности 13/19 - Предмет јавне набавке је бели и зелени веш. Одлука
 • 18.04.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку отворени поступак(набавка број 19/19)Остали уградни материјал у ортопедији( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 15.04.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци отворени поступак број 09/19 - Предмет јавне набавке су Вакутејнери, тест траке и остали потрошни материјал за биохемијску лабораторију- ЈН 9/19, партија 11. Обавештење о закљученом уговору
 • 15.04.2019. Прећишћен текст и измена конкурсне документације ЈН 17/19 Материјал за дијализу ( преузмите: конкурсну документацију - пречишћен текст, измена)
 • 12.04.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку отворени поступак(набавка број 17/19)Материјал за дијализу( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 11.04.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци отворени поступак број 13/19 - Предмет јавне набавке је набавка, замена и инсталација ЦТ цеви (Performix Ultra Tube Unit) на ЦТ скенеру GE Healthcare, Brightspeed Elite 16. Обавештење о закљученом уговору
 • 11.04.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци отворени поступак 19/19 - Предмет јавне набавке је набавка, замена и инсталација ЦТ цеви (Performix Ultra Tube Unit) на ЦТ скенеру GE Healthcare, Brightspeed Elite 16. Одлука
 • 11.04.2019. ПОЈАШЊЕЊЕ конкурсне документације за јавну набавку мале вредности(набавка број 15/19) Медицинска опрема. Појашњење
 • 10.04.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности(набавка број 15/19)Медицинска опрема( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 08.04.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци отворени поступак 09/19 - Предмет јавне набавке су вакутајнери, тест траке и остали потрошни материјал за биохемијску лабораторију. Одлука
 • 04.04.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 12/19 - Предмет јавне набавке одржавање СЛИС-а. Обавештење о закљученом уговору
 • 04.04.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 11/19 - Предмет јавне набавке су услуге провајдера за електронске комуникације. Обавештење о закљученом уговору
 • 04.04.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 09/19 - Предмет јавне набавке је технички материјал. Обавештење о закљученом уговору
 • 04.04.2019. ПОЈАШЊЕЊЕ конкурсне документације за јавну набавку отворени поступак(набавка број 14/19) Санитетски потрошни материјал. Појашњење
 • 04.04.2019. ПОЈАШЊЕЊЕ конкурсне документације за јавну набавку отворени поступак(набавка број 14/19) Санитетски потрошни материјал. Појашњење
 • 04.04.2019. ПОЈАШЊЕЊЕ конкурсне документације за јавну набавку отворени поступак(набавка број 14/19) Санитетски потрошни материјал. Појашњење
 • 03.04.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци отворени поступак број 09/19 - Предмет јавне набавке су вакутајнери, тест траке и остали потрошни материјал за биохемијску лабораторију. Обавештење о закљученом уговору
 • 03.04.2019. ПОЈАШЊЕЊЕ конкурсне документације за јавну набавку мале вредности(набавка број 13/19) Бели, зелени и остали болнички веш. Појашњење
 • 01.04.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности(набавка број 13/19)Бели, зелени и остали болнички веш( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 28.03.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци отворени поступак број 12/19 - Предмет јавне набавке је набавка, замена и инсталација резервног дела генератора рентген цеви на CT skeneru GE Healthcare Brightspeed Elite 16. Обавештење о закљученом уговору
 • 28.03.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци отворени поступак 12/19 - Предмет јавне набавке је набавка, замена и инсталација резервног дела генератора рентген цеви на CT skeneru GE Healthcare Brightspeed Elite 16. Одлука
 • 28.03.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци отворени поступак број 11/19 - Предмет јавне набавке је храна - млечни производи. Обавештење о закљученом уговору
 • 27.03.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности 12/19 - Предмет јавне набавке су услуге одржавања СЛИС-а и програма ел.фактуре. Одлука
 • 27.03.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности 11/19 - Предмет јавне набавке су услуге провајдера за електронске комуникације. Одлука
 • 27.03.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности 09/19 - Предмет јавне набавке је технички материјал. Одлука
 • 25.03.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци отворени поступак број 04/19 - Предмет јавне набавке су средства за хигијену. Обавештење о закљученом уговору
 • 22.03.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку отворени поступак(набавка број 16/19)Лабораторијски потрошни материјал за хематолошке анализе и закуп( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 22.03.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 08/19 - Предмет јавне набавке је сервис возила. Обавештење о закљученом уговору
 • 21.03.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности 10/19 - Предмет јавне набавке су медицински гасови. Одлука
 • 21.03.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку отворени поступак(набавка број 15/19)Дезинфекциона средства( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 20.03.2019. ПОЈАШЊЕЊЕ конкурсне документације за јавну набавку отворени поступак(набавка број 14/19) Санитетски потрошни материјал. Појашњење
 • 20.03.2019. ПОЈАШЊЕЊЕ конкурсне документације за јавну набавку отворени поступак(набавка број 14/19) Санитетски потрошни материјал. Појашњење
 • 19.03.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци отворени поступак 11/19 - Предмет јавне набавке је храна - млечни производи. Одлука
 • 18.03.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности(набавка број 12/19)СЛИС - лабораторијски информациони систем( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 18.03.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности(набавка број 11/19)Услуге провајдера( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 18.03.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци отворени поступак 09/19 - Предмет јавне набавке су вакутајнери, тест траке и остали потрошни материјал за биохемијску лабораторију. Одлука
 • 12.03.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци отворени поступак број 10/19 - Предмет јавне набавке је потрошни материјал за апарат CENTURIO VISION SYSTEM. Обавештење о закљученом уговору
 • 12.03.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци отворени поступак 10/19 - Предмет јавне набавке је потрошни материјал за апарат CENTURION VISION SYSTEM. Одлука
 • 11.03.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности(набавка број 10/19)Медицински гасови( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 08.03.2019. ПОЈАШЊЕЊЕ конкурсне документације за јавну набавку мале вредности(набавка број 08/19) Одржавање возила. Појашњење
 • 07.03.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности(набавка број 09/19)Технички материјал( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 06.03.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци број 08/19 - Предмет јавне набавке је потрошни материјал за трансфузију. Обавештење о закљученом уговору
 • 05.03.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку отворени поступак(набавка број 14/19)Санитетски потрошни материјал( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 05.03.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци број 06/19 - Предмет јавне набавке је Лабораторијски потрошни материјал. Обавештење о закљученом уговору
 • 05.03.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци отворени поступак 04/19 - Предмет јавне набавке су Средства за хигијену. Одлука
 • 04.03.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности(набавка број 08/19)Сервисирање возила( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 01.03.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку отворени поступак(набавка број 13/19)Цев за ЦТ скенер GE Healthcare Brightspeed Elite 16( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 21.02.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку отворени поступак (набавка број 12/19) Набавка, замена и инсталација резервног дела рентген цеви на ЦТ скенеру GE Healthcare Brightspeed Elite 16( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 19.02.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној отворени поступак 09/19 - Предмет јавне набавке је лабораторијски потрошни материјал. Одлука
 • 18.02.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 07/19 - Предмет јавне набавке је одржавање софтверских апликација. Обавештење о закљученом уговору
 • 18.02.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 06/19 - Предмет јавне набавке је преузимање отпада. Обавештење о закљученом уговору
 • 18.02.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 05/19 - Предмет јавне набавке је осигурање имовине и запослених. Обавештење о закљученом уговору
 • 18.02.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 04/19 - Предмет јавне набавке је превоз пацијената. Обавештење о закљученом уговору
 • 18.02.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 03/19 - Предмет јавне набавке су грађевински радови. Обавештење о закљученом уговору
 • 18.02.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 02/19 - Предмет јавне набавке је гориво. Обавештење о закљученом уговору
 • 18.02.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 01/19 - Предмет јавне набавке је одржавање опреме у вешерају. Обавештење о закљученом уговору
 • 18.02.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 05/19 - Предмет јавне набавке је храна. Обавештење о закљученом уговору
 • 13.02.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку отворени поступак (набавка број 11/19) Храна - млечни производи( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 13.02.2019. ПОЈАШЊЕЊЕ конкурсне документације за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 04/19) Хигијена. Појашњење
 • 13.02.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности 06/19 - Предмет јавне набавке је преузимање отпада. Одлука
 • 13.02.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности 05/19 - Предмет јавне набавке је осигурање имовине и лица. Одлука
 • 06.02.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности 02/19 - Предмет јавне набавке су грађевински радови. Одлука
 • 06.02.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности 02/19 - Предмет јавне набавке је гориво. Одлука
 • 08.02.2019. ПОЈАШЊЕЊЕ конкурсне документације за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 04/19) Хигијена. Појашњење
 • 08.02.2019. ПОЈАШЊЕЊЕ конкурсне документације за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 04/19) Хигијена. Појашњење
 • 06.02.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци отворени поступак 05/19 - Предмет јавне набавке је храна. Одлука
 • 05.02.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности (набавка број 01/19) Одржавање опреме у вешерају( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 05.02.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну отворени поступак (набавка број 10/19) Потрошни материјал за апарат Centurion vision system( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 04.02.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну отворени поступак (набавка број 09/19) Вакутајнери, тест траке и остали потрошни материјал( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 04.02.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности (набавка број 07/19) Одржавање софтвера( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 04.02.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности (набавка број 04/19) Превоз пацијената преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 04.02.2019. ПОЈАШЊЕЊЕ конкурсне документације за јавну набавку мале вредности (набавка број 02/19) Гориво. Појашњење
 • 31.01.2019. ПОЈАШЊЕЊЕ конкурсне документације за јавну набавку мале вредности (набавка број 05/19) Гориво. Појашњење
 • 31.01.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности (набавка број 06/19) Преузимање отпада( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 31.01.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности (набавка број 05/19) Осигурање имовине и запослених( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 30.01.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности (набавка број 03/19) Грађевински радови( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 30.01.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности (набавка број 02/19) Гориво( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 28.01.2019. ПОЈАШЊЕЊЕ конкурсне документације за јавну набавку (набавка број 05/19) Храна. Појашњење
 • 28.01.2019. ПОЈАШЊЕЊЕ конкурсне документације за јавну набавку (набавка број 04/19) Хигијена. Појашњење
 • 25.01.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 28/18 - Предмет јавне набавке је хируршки конац poliglicolic acid - средње ресорптивни. Обавештење о закљученом уговору
 • 25.01.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 02/19 - Предмет јавне набавке је материјал за рентген. Обавештење о закљученом уговору
 • 25.01.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци отворени поступак 02/19 - Предмет јавне набавке је материјал за рентген. Одлука
 • 24.01.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 01/19 - Предмет јавне набавке су Ортопедске протезе. Обавештење о закљученом уговору
 • 21.01.2019. ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка за јавну набавку у отвореном поступку(набавка број 07/19) ЦТ-цев (Performix Ultra Tube Unit) на ЦТ скенеру GE Healthcare Brighspeed Elite 16( преузмите: обавештење о обустави поступка, Одлуку о обустави поступка)
 • 21.01.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 25/18 - Предмет јавне набавке је информатички материјал. Обавештење о закљученом уговору
 • 18.01.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 03/19 - Предмет јавне набавке су реагенси и потрошни материјал за анализаторе "ALIFAX" и "ROLLER 20" . Обавештење о закљученом уговору
 • 18.01.2019. ПОЈАШЊЕЊЕ конкурсне документације за јавну набавку (набавка број 05/19) Храна. Појашњење
 • 18.01.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци отворени поступак 03/19 - Предмет јавне набавке су реагенси и потрошни материјал за анализаторе " ALIFAX" и " ROLLER 20". Одлука
 • 17.01.2019. ПОЈАШЊЕЊЕ конкурсне документације за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 04/19) Хигијена. Појашњење
 • 16.01.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у преговарачком поступку 28/18 - Предмет јавне набавке је Хируршки конац. Одлука
 • 16.01.2019. ПОЈАШЊЕЊЕ конкурсне документације за јавну набавку (набавка број 05/19) Храна. Појашњење
 • 16.01.2019. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку(набавка број 04/19) Хигијена( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 15.01.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у преговарачком поступку број 28/17 - Предмет јавне набавке сервис апарата „DRÄGER“. Обавештење о закљученом уговору одлука
 • 15.01.2019. Појашњење, прећишћен текст и измена конкурсне документације ЈН 06/19 Лабораторијски потрошни материјал ( преузмите: конкурсну документацију - пречишћен текст, појашњење измена)
 • 14.01.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у преговарачком поступку 01/19 - Предмет јавне набавке су Ортопедске протезе. Одлука
 • 14.01.2019. ПОЈАШЊЕЊЕ конкурсне документације за јавну набавку (набавка број 05/19) Храна. Појашњење
 • 14.01.2019. ПОЈАШЊЕЊЕ конкурсне документације за јавну набавку (набавка број 05/19) Храна. Појашњење
 • 11.01.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у преговарачком поступку број 25/18 - Предмет јавне набавке је информатички материјал. Обавештење о закљученом уговору
 • 11.01.2019. Измена конкурсне документације и појашњење ЈН 05/19 - Предмет јавне набавке је храна. преузмите: конкурсну документацију , појашњење)
 • 10.01.2019. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у преговарачком поступку број 26/18 - Предмет јавне набавке поправка ЦР уређаја и штампача. Обавештење о закљученом уговору
 • 09.01.2019. Позив за подношење понуда и конкурсна документација ЈН 08/19 - Предмет јавне набавке је материјал за трансфузију. преузмите: конкурсну документацију , позив)
 • 31.12.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку 26/18 - Предмет јавне набавке су услуге поправке са уградњом рез.делова CR CLASSIC система и ласерског принтера DV 5950 произвођача CARESTREAM HEALTH SA. Одлука
 • 31.12.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку(набавка број 07/19) набавка, замена и инсталација ЦТ цеви (Performix Ultra Tube Unit) на ЦТ скенеру GE Healthcare, Brightspeed Elite 16( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 28.12.2018. ПОЈАШЊЕЊЕ конкурсне документације за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 27/18)Сервис апарата произвођача „DRÄGER“. Појашњење
 • 28.12.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у преговарачком поступку број 07/18 - Предмет јавне набавке су магистрални и галенски препарати. Обавештење о закљученом уговору
 • 27.12.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку(набавка број 05/19) Храна( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 27.12.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у преговарачком поступку 07/18 - Предмет јавне набавке су магистрални и галенски препарати. Одлука
 • 19.12.2018. Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 27/18) УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА АПАРАТА ПРОИЗВОЂАЧА „DRÄGER“ ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора - пречишћен текст, позив)
 • 19.12.2018. ПОЈАШЊЕЊЕ конкурсне документације за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 27/18) Услуге сервиса апарата произвођача DRAEGER . Појашњење
 • 19.12.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци отворени поступак 24/18 - Предмет јавне набавке су магистрални и галенски препарати. Обавештење о закљученом уговору
 • 18.12.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци отворени поступак 24/18 - Предмет јавне набавке су магистрални и галенски препарати. Одлука
 • 18.12.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку(набавка број 03/19) Реагенси и потрошни материјал за анализаторе "ALIFAX" и "ROLLER 20" ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 17.12.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 24/18 - Предмет јавне набавке је потрошни материјал за медицинске апарате. Обавештење о закљученом уговору
 • 14.12.2018. ПОЈАШЊЕЊЕ конкурсне документације за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 28/18) Хируршки конац - poliglicolic acid. Појашњење
 • 14.12.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности 24/18 - Предмет јавне набавке је потрошни материјал за медицинске апарате. Одлука
 • 14.12.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ за подношење понуда за јавну набавку добара у преговарачком поступку без објављивања позива (набавка број 07/18). Предмет јавне набавке су магистрални и галенски препарати( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење)
 • 12.12.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности 17/18 - Предмет јавне набавке су периодични лекарски прегледи. Обавештење о закљученом уговору
 • 12.12.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку(набавка број 02/19) Материјал за рентген ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 07.12.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности 17/18 - Предмет јавне набавке су услуге периодичних лекарских прегледа. Одлука
 • 06.12.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку(набавка број 01/19) Ортопедске протезе ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 04.12.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности(набавка број 24/18) Потрошни материјал за медицинске апарате ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 29.11.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци 06/18 - преговарачки поступак - Предмет јавне набавке је сервис медицинских апарата Обавештење о закљученом уговору
 • 29.11.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у преговарачком поступку број 06/18 - Предмет јавне набавке су сервис медицинских апарата. Одлука
 • 29.11.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци 22/18 - отворни поступак - Предмет јавне набавке су цитостатици са листе Д. Обавештење о закљученом уговору
 • 29.11.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 22/18 - Предмет јавне набавке су цитостатици са листе Д. Одлука
 • 29.11.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци 23/18 - отворни поступак - Предмет јавне набавке је УЗ апарат за факоемулзификацију. Обавештење о закљученом уговору
 • 28.11.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 23/18 - Предмет јавне набавке је УЗ апарат за факоемулзификацију. Одлука
 • 28.11.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 27/18) УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА АПАРАТА ПРОИЗВОЂАЧА „DRÄGER“ ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 27.11.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 28/18) Хируршки конац poliglicolic acid - средње ресерптивни ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 27.11.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 25/18) Информатички материјал (преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 26.11.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 26/18) УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА CR CLASSIC система и ласерског принтера DV 5950 произвођача CARESTREAM HEALTH SA ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 23.11.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци 20/18 - отворни поступак - Предмет јавне набавке су лекови - сет Б. Обавештење о закљученом уговору
 • 09.11.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ за подношење понуда за јавну набавку добара у преговарачком поступку без објављивања позива (набавка број 06/18). Предмет јавне набавке је сервис медицинских апарата( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење)
 • 06.11.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 21/18 - Предмет јавне набавке су лекови Сет Б . Одлука
 • 06.11.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 24/18) Магистрални и галенски препарати ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 31.10.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 22/18 - Предмет јавне набавке су кецеље и подлактице. Одлука
 • 30.10.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 21/18 - Предмет јавне набавке су инструменти за лапароскопију. Одлука
 • 30.10.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци 20/18 - отворни поступак - Предмет јавне набавке је хируршки конац. Обавештење о закљученом уговору
 • 29.10.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 23/18) УЗ апарат за факоемулзификацију ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 23.10.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у јавној набавци мале вредности (набавка број 22/18) Кецеље и подлактице ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 19.10.2018. ИЗМЕНА конкурсне документације за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 21/18) Лекови - сет Б ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора - пречишћен текст, обавештење о продужењу рока, допис о измени конкурсне документације)
 • 19.10.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у јавној набавци мале вредности (набавка број 21/18) Инструменти за лапароскопију ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 18.10.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 22/18) Цитостатици са листе Д ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 11.10.2018. ПОЈАШЊЕЊЕ конкурсне документације за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 21/18) Лекови - сет Б. Појашњење
 • 10.10.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 20/18 - Предмет јавне набавке су hirurški konci. Одлука
 • 09.10.2018. ПОЈАШЊЕЊЕ конкурсне документације за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 21/18) Лекови - сет Б ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора - пречишћен текст, појашњење)
 • 03.10.2018.Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у преговарачком поступку без објављивања позива - Предмет јавне набавке су биохемијски реагенси и потрошни материјал за анализу тумор маркерa на апарату SIEMENS ADVIA CENTAUR XPT .. Одлука
 • 03.10.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива - Предмет јавне набавке су биохемијски реагенси и потрошни материјал за анализу тумор маркерa на апарату SIEMENS ADVIA CENTAUR XPT .. Одлука
 • 24.09.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 21/18) Лекови - сет Б ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 20.08.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 20/18 - Предмет јавне набавке је прашак за веш. Обавештење о закљученом уговору
 • 20.08.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 19/18 - Предмет јавне набавке је превоз пацијената. Обавештење о закљученом уговору
 • 20.08.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ за подношење понуда за јавну набавку добара у преговарачком поступку без објављивања позива (набавка број 05/18). Предмет јавне набавке су биохемијски реагенси и потрошни материјал за анализу тумор маркерa на апарату SIEMENS ADVIA CENTAUR XPT ..( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење)
 • 18.09.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 20/18 - Предмет јавне набавке је прашак за веш. Одлука
 • 18.09.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 19/18 - Предмет јавне набавке је превоз пацијената . Одлука
 • 07.09.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у јавној набавци мале вредности (набавка број 20/18) Прашак и остала средства за прање веша ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 06.09.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у јавној набавци мале вредности (набавка број 19/18) Услуга ангажовања екстерног превоза пацијената ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 05.09.2018. Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку број 19/18 - предмет јавне набавке су протезе кука и остали уградни материјал. Обавештење о закљученом уговору
 • 05.09.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 19/18 - Предмет јавне набавке су протезе за кукове и остали уградни материјал . Одлука
 • 04.09.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о продужењу рока за достављање понуда у отвореном поступку јавне набавке број 15/18. Предмет јавне набавке су апарати за анестезију и пацијент монитори Обавештење о продужењу рока
 • 27.08.2018. Обавештење о закљученом уговору број 18/18 за јавну набавку мале вредности за набвку рачунара и штампача. Обавештење
 • 24.08.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 20/18). Предмет јавне набавке су hirurški konci ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 23.08.2018. Обавештење о закљученом уговору број 04/18 за јавну набавку у преговарачком поступку лабораторијског стакла и пластике. Обавештење
 • 23.08.2018. Наручилац је дана 07.08.2018. године, донео одлуку о покретању јавне набавке у преговарачком поступку број 04/18 за јавну набавку лабораторијског стакла и пластике. Одлука
 • 23.08.2018. Обавештење о закљученом уговору број 03/18 за јавну набавку у преговарачком поступку санитетског потрошног материјала. Обавештење
 • 23.08.2018. Наручилац је дана 07.08.2018. године, донео одлуку о покретању јавне набавке у преговарачком поступку број 03/18 за јавну набавку санитетског потрошног материјала. Одлука
 • 20.08.2018. Наручилац је дана 01.08.2018. године, донео одлуку о покретању јавне набавке мале вредности број 18/18 за јавну набавку рачунара и штампача. Одлука
 • 09.08.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у јавној набавци мале вредности (набавка број 18/18). Рачунари и штампачи. Појашњење
 • 09.08.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у јавној набавци мале вредности (набавка број 18/18). Рачунари и штампачи. Појашњење
 • 09.08.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у јавној набавци мале вредности (набавка број 18/18). Рачунари и штампачи. Конкурсна документација- измена 2
 • 09.08.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ за подношење понуда за јавну набавку добара у преговарачком поступку без објављивања позива (набавка број 04/18). Предмет јавне набавке је лабораторијска пластика и стакло.( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење)
 • 09.08.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ за подношење понуда за јавну набавку добара у преговарачком поступку без објављивања позива (набавка број 03/18). Предмет јавне набавке је санитетски потрошни материјал.( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење)
 • 07.08.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у јавној набавци мале вредности (набавка број 18/18). Рачунари и штампачи. Појашњење
 • 07.08.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у јавној набавци мале вредности (набавка број 18/18). Рачунари и штампачи. Конкурсна документација- измена
 • 06.08.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 19/18). Предмет јавне набавке су протезе кука и остали уградни материјал у ортопедији ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 06.08.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у јавној набавци мале вредности (набавка број 18/18) Рачунари и штампачи ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 03.08.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 18/18 - Предмет јавне набавке је сервис медицинских апарата. Обавештење о закљученом уговору
 • 26.07.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о поднетом захтеву за заштиту права у јавној набавци мале вредности број 16/18 - Предмет јавне набавке су периодични лекарски прегледи. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
 • 25.07.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 16/18 - Предмет јавне набавке су дијатермије и остали потрошни материјал за ОП блок. Обавештење о закљученом уговору
 • 23.07.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 15/18 - Предмет јавне набавке је таблетирана со. Обавештење о закљученом уговору
 • 16.07.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 16/18 - Предмет јавне набавке су дијатермије и остали потрошни материјал за операциони блок . Одлука
 • 16.07.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 16/18 - Предмет јавне набавке је материјал за микробиологију. Обавештење о закљученом уговору
 • 13.07.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 15/18 - Предмет јавне набавке је таблетирана со. Одлука
 • 05.07.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у јавној набавци мале вредности (набавка број 15/18). Таблетирана со. Конкурсна документација- измена
 • 05.07.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у јавној набавци мале вредности (набавка број 15/18). Таблетирана со. Појашњење
 • 05.07.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у јавној набавци мале вредности (набавка број 17/18) Периодични лекарски прегледи ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 03.07.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у јавној набавци мале вредности (набавка број 16/18) Дијатермија и остали потрошни материјал за операциони блок ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 03.07.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у јавној набавци мале вредности (набавка број 15/18) Таблетирана со ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 20.06.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку (набавка број 18/18). Предмет јавне набавке је сервис медицинских апарата Појашњење
 • 19.06.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 17/18 - Канцеларијски материјал. Обавештење о закљученом уговору
 • 18.06.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности ( набавка број 14/18 ) Медицинска опрема. Обавештење о закљученом уговору
 • 18.06.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности ( набавка број 13/18 ) Разни резервни делови. Обавештење о закљученом уговору
 • 25.04.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у јавној набавци мале вредности (набавка број 14/18) Медицинска опрема ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 14.04.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у јавној набавци мале вредности (набавка број 13/18) Разни резервни делови ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 23.05.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 12/18 - Лабораторијски потрошни материјал за хематолошке анализе и закуп. Обавештење о закљученом уговору
 • 18.05.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о продужењу рока за достављање понуда у отвореном поступку јавне набавке број 16/18. Предмет јавне набавке је материјал за микробиологију. Обавештење о продужењу рока
 • 18.05.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке број 16/18. Предмет јавне набавке је материјал за микробиологију Појашњење, Допис измена, Нова конкурсна
 • 18.05.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 17/18). Предмет јавне набавке је сервис медицинских апарата ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 08.05.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке број 18/18 - Лабораторијски потрошни материјал за хематолошке анализе и закуп. Одлука
 • 25.04.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 17/18). Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 24.04.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 09/18 - Потрошни материјал за трансфузију. Обавештење о закљученом уговору
 • 23.04.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку (набавка број 15/18). Предмет јавне набавке су апарати за анестезију и пацијент монитори Појашњење
 • 20.04.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 16/18). Предмет јавне набавке је материјал за микробиологију ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 13.04.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 12/18). Предмет јавне набавке су медицински гасови. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 13.04.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку (набавка број 13/18). Предмет јавне набавке је материјал за дијализу. Појашњење
 • 12.04.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке број 09/18 - Потрошни материјал за трансфузију. Одлука
 • 05.04.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 15/18). Предмет јавне набавке су апарати за анестезију и пацијент монитори ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 04.04.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 10/18 - Предмет јавне набавке је материјал за биохемију - хемостазе, гасне анализе, биохемија - лабораторијски реагенси Обавештење о закљученом уговору
 • 03.04.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 10/18). Предмет јавне набавке је бели, зелени и остали болеснички веш. Појашњење, Обавештење о продужетку рока, Нова конкурсна
 • 28.03.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 10/18). Предмет јавне набавке је бели, зелени и остали болеснички веш. Појашњење
 • 26.03.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 10/18). Предмет јавне набавке је бели, зелени и остали болеснички веш. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 23.03.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке број 10/18 - Потрошни материјал за биохемију. Одлука
 • 23.03.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку (набавка број 09/18). Потрошни материјал за трансфузију. Појашњење
 • 21.03.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 06/18 - Предмет јавне набавке је храна. Обавештење о закљученом уговору
 • 21.03.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 13/18). Предмет јавне набавке је материјал за дијализу ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 19.03.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 14/18). Предмет јавне набавке је технички материјал( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 16.03.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о о закљученом уговору у преговарачком поступку без објављивања позива број 02/18 - Предмет јавне набавке су реагенси, калибратори, контроле и потрошни материјал за апарате произвођача Instrumentation Laboratory и Becman Coulter. Обавештење о закљученом уговору
 • 16.03.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива број 02/18 - Предмет јавне набавке су реагенси, калибратори, контроле и потрошни материјал за апарате произвођача Instrumentation Laboratory и Becman Coulter. Одлука
 • 13.03.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку (набавка број 11/18). Предмет јавне набавке је санитетски потрошни материјал. Појашњење
 • 13.03.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 04/18 - Предмет јавне набавке је лабораторијска пластика и стакло. Обавештење о закљученом уговору
 • 12.03.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке број 05/18 - Предмет јавне набавке су средства за хигијену.. Одлука
 • 09.03.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 07/18 - Предмет јавне набавке су дезинфекциона средства. Обавештење о закљученом уговору
 • 09.03.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке број 07/18 - Предмет јавне набавке су дезинфекциона средства. Одлука
 • 09.03.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 12/18) Лабораторијски потрошни материјал за хематолошке анализе и закуп апарата- број 12/18 ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 08.03.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 11/18) Предмет јавне набавке је санитетски потрошни материјал. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 07.03.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ за подношење понуда за јавну набавку добара у преговарачком поступку без објављивања позива (набавка број 02/18). Предмет јавне набавке су реагенси, калибратори, контроле и потрошни материјал за апарате произвођача Instrumentation Laboratory и Becman Coulter.( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење)
 • 05.03.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу и измени конкурсне документације у отвореном поступку (набавка број 08/18). Предмет јавне набавке је природни гас. Појашњење и измењена конкурсна
 • 02.03.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 09/18). Предмет јавне набавке је набавка потрошног материјала за операцију катаракте. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 01.03.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 09/18) Потрошни материјал за трансфузију. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 23.02.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 08/18 - Предмет јавне набавке је набавка монитора, штампача и друга ЛАН опрема. Одлука
 • 23.02.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 08/18) Предмет јавне набавке је природни гас. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 23.02.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке број 04/18 - Предмет јавне набавке је лабораторијска пластика и лабораторијско стакло. Одлука
 • 23.02.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке број 04/18 - Предмет јавне набавке је лабораторијска пластика и лабораторијско стакло. Одлука
 • 22.02.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 06/18 - Предмет јавне набавке је храна. Одлука
 • 01.03.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 09/18) Потрошни материјал за трансфузију. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 14.02.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 10/18) Потрошни материјал за биохемију. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 14.02.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива број 01/18 - Предмет јавне набавке су реагенси, калибратори, контроле и потрошни материјал за апарате произвођача Siemens. Одлука
 • 12.02.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу и измени конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 08/18). Предмет јавне набавке је набавка монитора, штампача и друга ЛАН опрема. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и појашњењење)
 • 08.02.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку (набавка број 05/18). Предмет јавне набавке су средства за хигијену. Појашњење
 • 08.02.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 08/18). Предмет јавне набавке је набавка монитора, штампача и друга ЛАН опрема. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 06.02.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ за подношење понуда за јавну набавку добара у преговарачком поступку без објављивања позива (набавка број 01/18). Предмет јавне набавке су реагенси, калибратори, контроле и потрошни материјал за апарате произвођача Siemens. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење)
 • 02.02.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 02/18 - Предмет јавне набавке је материјал за рентген. Обавештење о закљученом уговору
 • 31.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу и измени конкурсне документације у отвореном поступку (набавка број 05/18). Предмет јавне набавке су средства за хигијену. Појашњење и измењена конкурсна
 • 30.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу и измени конкурсне документације у отвореном поступку (набавка број 05/18). Предмет јавне набавке су средства за хигијену. Појашњење и измењена конкурсна
 • 29.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 06/18 - Предмет јавне набавке је осигурање имовине и запослених. Обавештење о закљученом уговору
 • 29.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 04/18 - Предмет јавне набавке је ангажовање екстерног превоза пацијената. Обавештење о закљученом уговору
 • 26.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 06/18 - Предмет јавне набавке је осигурање имовине и запослених. Одлука
 • 26.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 05/18 - Предмет јавне набавке су грађевински радови. Одлука
 • 25.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 03/18 - Предмет јавне набавке хируршки конац poliglicolic acid средње ресорптивни. Обавештење о закљученом уговору
 • 25.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 01/18 - Предмет јавне набавке су цитостативи листа Д. Обавештење о закљученом уговору
 • 23.01.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 07/18). Предмет јавне набавке је преузимање отпада. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 23.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 04/18 - Предмет јавне набавке је гориво. Одлука
 • 23.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 03/18 - Предмет јавне набавке је хируршки конац poliglicolic acid средње ресорптивни. Одлука
 • 22.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 03/18 - Предмет јавне набавке је ангажовање екстерног превоза пацијената. Обавештење о закљученом уговору
 • 22.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 01/18 партија 5 - Предмет јавне набавке је одржавање опреме у вешерају. Одлука
 • 18.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 06/18). Измена конкурсне документације у смислу исправке техничке грешке у сабирању у табели осигурања имовине (нов износ 637.979.967,36) и у табели рекапитулација. Предмет јавне набавке је осигурање. Нова конкурсна
 • 17.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 02/18 - Предмет јавне набавке је материјал за рентген. Одлука
 • 17.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 04/18). Предмет јавне набавке је гориво. појашњење
 • 17.01.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 07/18) Предмет јавне набавке су дезинфекциона средства. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 17.01.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 06/18). Предмет јавне набавке је осигурање. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 16.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 04/18). Предмет јавне набавке је гориво. појашњење
 • 16.01.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 05/18) Предмет јавне набавке су средства за хигијену. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 15.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 05/18). Предмет јавне набавке су грађевински радови. појашњење
 • 12.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у у отвореном поступку (набавка број 04/18). Предмет јавне набавке је лабораторијска пластика и стакло. Појашњење
 • 12.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 04/18). Предмет јавне набавке је гориво. појашњење
 • 11.01.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 05/18). Предмет јавне набавке су грађевински радови. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 11.01.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 04/18). Предмет јавне набавке је гориво. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 11.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 22/17 - Предмет јавне набавке су ортопедске протезе. Обавештење о закљученом уговору
 • 10.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у у отвореном поступку (набавка број 03/18). Предмет јавне набавке је хируршки конац poliglicolic acid средње ресорптивни. Појашњење
 • 10.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 01/18 - Предмет јавне набавке су цитостатици са листе D. Одлука
 • 10.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 22/17 - Предмет јавне набавке су ортопедске протезе. Одлука
 • 10.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 01/18). Предмет јавне набавке је одржавање опреме у вешерају. појашњење
 • 10.01.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 03/18). Предмет јавне набавке је ангажовање екстерног превоза пацијената. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 09.01.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 02/18). Предмет јавне набавке је одржавање информатичких апликација. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 09.01.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 06/18) Предмет јавне набавке је храна. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 08.01.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 01/18). Предмет јавне набавке је одржавање опреме у вешерају. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 29.12.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 04/18) Предмет јавне набавке је лабораторијска пластика и стакло. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 27.12.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 21/17 - Предмет јавне набавке су реагенси. Одлука
 • 27.12.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 19/17 - Предмет јавне набавке је сервисирање апарата произвођача Dreger. Одлука
 • 26.12.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у у отвореном поступку (набавка број 01/18). Предмет јавне набавке су цитостатици са листе D. Појашњење
 • 20.12.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 03/18) Предмет јавне набавке је хируршки конац poliglicolic acid средње ресорптивни. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 14.12.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у у отвореном поступку (набавка број 22/17). Предмет јавне набавке су ортопедске протезе. Појашњење
 • 14.12.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку број 22/17 - Предмет јавне набавке су ортопедске протезе . ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 07.12.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 02/18) Предмет јавне набавке је материјал за рентген. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 01.12.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 01/18) Предмет јавне набавке су цитостатици са листе D. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 27.11.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 18/17 - Предмет јавне набавке су протезе кукова. Обавештење о закљученом уговору
 • 27.11.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 17/17 - Предмет јавне набавке је сервисирање ЦТ скенера. Обавештење о закљученом уговору
 • 27.11.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 18/17 - Предмет јавне набавке су протезе кукова. Одлука
 • 27.11.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку број 21/17 - Предмет јавне набавке су реагенси . ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 27.11.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 17/17 - Предмет јавне набавке је сервисирање ЦТ скенера. Одлука
 • 17.11.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у отвореном поступку (набавка број 19/17). Предмет јавне набавке је сервисирање апарата произвођача Dreger. Допис о измени, обавештење о продужењу рока и нова конкурсна документација
 • 07.11.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку број 20/17 - Предмет јавне набавке је медицински кисеоник и други гасови. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 06.11.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 24/17 - Предмет јавне набавке је рачунарска опрема. Обавештење о закљученом уговору
 • 06.11.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о измени одлуке о закључењу уговора у отвореном поступку број 15/17 - Предмет јавне набавке су хируршки конци. Одлука
 • 25.10.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку број 19/17 - Предмет јавне набавке је сервисирање апарата произвођача Dreger. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 23.10.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку број 18/17 - Предмет јавне набавке су протезе кукова. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 18.10.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 14/17 - Предмет јавне набавке су галенски препарати. Обавештење о закљученом уговору
 • 18.10.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 13/17 - Предмет јавне набавке су лекови - сет Б. Обавештење о закљученом уговору
 • 13.10.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку број 17/17 - Предмет јавне набавке је сервисирање ЦТ скенера. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 11.10.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 23/17 - Предмет јавне набавке су разни резевни делови за медицинску опрему. Обавештење о закљученом уговору
 • 11.10.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 24/17). Предмет јавне набавке је набавку рачунара, штампача. појашњење
 • 09.10.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 24/17). Предмет јавне набавке је набавку рачунара, штампача. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 03.10.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетим одлукама о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 23/17 - Предмет јавне набавке су разни резевни делови за медицинску опрему. Одлука
 • 03.10.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 14/17 - Предмет јавне набавке су галенски препарати. Одлука
 • 03.10.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 13/17 - Предмет јавне набавке су лекови - сет Б. Одлука
 • 29.09.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетим одлукама о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 22/17 - Предмет јавне набавке су резервни делови и потрошни материјал за медицинске апарате. Одлука
 • 27.09.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у преговарачком поступку број 08/17 - Предмет јавне набавке је сервис медицинских апарата. Појашњење
 • 26.09.2017. ОБАВЕШТЕЊЕ за подношење понуда за јавну набавку добара у преговарачком поступку без објављивања позива (набавка број 08/17). Предмет јавне набавке је сервис медицинских апарата. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење)
 • 22.09.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу и измени конкурсне документације у отвореном поступку број 15/17 - Предмет јавне набавке је хируршки конац. Допис, појашњење, измењена конкурсна документација
 • 19.09.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 23/17). Предмет јавне набавке су разни резевни делови за медицинску опрему. Појашњење и обавештење о продужењу рока
 • 19.09.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у у отвореном поступку (набавка број 16/17). Предмет јавне набавке су протезе кукова и остали имплатанти у ортопедији. Појашњење
 • 19.09.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 22/17). Предмет јавне набавке је медицинска опрема. Појашњење
 • 18.09.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 23/17). Предмет јавне набавке су разни резевни делови за медицинску опрему. Појашњење
 • 14.09.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 21/17 - Предмет јавне набавке је прашак за веш. Обавештење о закљученом уговору
 • 14.09.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку(набавка број 15/17). Предмет јавне набавке је хируршки конац. Појашњење
 • 14.09.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку(набавка број 13/17). Предмет јавне набавке су лекови - сет Б. Појашњење
 • 13.09.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 23/17). Предмет јавне набавке су разни резевни делови за медицинску опрему. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 13.09.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 22/17). Предмет јавне набавке је медицинска опрема. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 06.09.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 21/17 - Предмет јавне набавке је прашак за веш. Одлука
 • 04.09.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку(набавка број 15/17). Предмет јавне набавке је хируршки конац. Појашњење
 • 29.08.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 16/17). Предмет јавне набавке су протезе кукова и остали имплатанти у ортопедији. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 29.08.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 15/17). Предмет јавне набавке су хируршки конци. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 25.08.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 21/17). Предмет јавне набавке је је прашак за веш. ( преузмите: измењена конкурсна документација са моделом уговора и допис)
 • 25.08.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 21/17). Предмет јавне набавке је прашак за веш. Појашњење
 • 25.08.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 21/17). Предмет јавне набавке је прашак за веш. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 17.08.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 13/17). Предмет јавне набавке су лекови - сет Б. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 21.06.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 20/17). Предмет јавне набавке су услуге периодичних прегледа. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 07.06.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у преговарачком поступку број 07/17 - Предмет јавне набавке је материјал за микробиологију. Обавештење о закљученом уговору
 • 07.06.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива број 07/17 - Предмет јавне набавке је материјал за микробиологију. Одлука
 • 07.06.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у преговарачком поступку број 06/17 - Предмет јавне набавке је материјал за дијализу. Обавештење о закљученом уговору
 • 07.06.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива број 06/17 - Предмет јавне набавке је материјал за дијализу. Одлука
 • 06.06.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у преговарачком поступку број 05/17 - Предмет јавне набавке су лабораторијска пластика и стакло. Обавештење о закљученом уговору
 • 06.06.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у преговарачком поступку број 04/17 - Предмет јавне набавке је санитетски потрошни материјал. Обавештење о закљученом уговору
 • 06.06.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 28/16 - Предмет јавне набавке је лабораторијски потрошни материјал. Обавештење о закљученом уговору
 • 05.06.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива број 05/17 - Предмет јавне набавке су лабораторијска пластика и стакло. Одлука
 • 02.06.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива број 04/17 - Предмет јавне набавке је санитетски потрошни материјал. Одлука
 • 24.05.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 18/17). Предмет јавне набавке је набавку рачунара, монитора, штампача и сервера. појашњење
 • 23.05.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 18/17). Предмет јавне набавке је медицински инструменти и опрема. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 23.05.2017. ОБАВЕШТЕЊЕ за подношење понуда за јавну набавку добара у преговарачком поступку без објављивања позива (набавка број 07/17). Предмет јавне набавке је материјал за микробиологију. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење)
 • 23.05.2017. ОБАВЕШТЕЊЕ за подношење понуда за јавну набавку добара у преговарачком поступку без објављивања позива (набавка број 06/17). Предмет јавне набавке је материјал за дијализу. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење)
 • 23.05.2017. ОБАВЕШТЕЊЕ за подношење понуда за јавну набавку добара у преговарачком поступку без објављивања позива (набавка број 05/17). Предмет јавне набавке су лабораторијска пластика и стакло. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење)
 • 23.05.2017. ОБАВЕШТЕЊЕ за подношење понуда за јавну набавку добара у преговарачком поступку без објављивања позива (набавка број 04/17). Предмет јавне набавке је санитетски потрошни материјал. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење)
 • 19.05.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 12/17 - Предмет јавне набавке су биохемијски реагенси. Обавештење о закљученом уговору
 • 19.05.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 17/17 - Предмет јавне набавке је набавку рачунара, монитора, штампача и сервера. Обавештење о закљученом уговору
 • 19.05.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 15/17 - Предмет јавне набавке је медицинска опрема. Обавештење о закљученом уговору
 • 19.05.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 16/17 - Предмет јавне набавке је преузимање и категоризација отпада. Обавештење о закљученом уговору
 • 17.05.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 09/17 - Предмет јавне набавке је материјал за дијализу. Обавештење о закљученом уговору
 • 16.05.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 08/17 - Предмет јавне набавке је санитетски потрошни материјал материјал. Обавештење о закљученом уговору
 • 16.05.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 05/17 - Предмет јавне набавке је сервис медицинских апарата. Обавештење о закљученом уговору
 • 16.05.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 12/17 - Предмет јавне набавке су биохемијски реагенси. Одлука
 • 11.05.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 17/17 - Предмет јавне набавке је набавку рачунара, монитора, штампача и сервера. Одлука
 • 11.05.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 15/17 - Предмет јавне набавке је медицинска опрема. Одлука
 • 08.05.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 16/17 - Предмет јавне набавке је преузимање и категоризација отпада. Одлука
 • 05.05.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 10/17 - Предмет јавне набавке је штампани материјал. Обавештење о закљученом уговору
 • 04.05.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 10/17 - Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал. Обавештење о закљученом уговору
 • 03.05.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 17/17). Предмет јавне набавке је набавку рачунара, монитора, штампача и сервера. појашњење
 • 27.04.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 17/17). Предмет јавне набавке је набавку рачунара, монитора, штампача и сервера. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора)
 • 27.04.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 17/17). Предмет јавне набавке је набавку рачунара, монитора, штампача и сервера. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 25.04.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 16/17). Предмет јавне набавке је преузимање и категоризација отпада. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 24.04.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у преговарачком поступку број 03/17 - Предмет јавне набавке су средства за хигијену. Обавештење о закљученом уговору
 • 21.04.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 15/17). Предмет јавне набавке је медицинска опрема. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 20.04.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 09/17 - Предмет јавне набавке је материјал за дијализу. Одлука
 • 20.04.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 08/17 - Предмет јавне набавке је санитетски потрошни материјал материјал. Одлука
 • 20.04.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 12/17 - Предмет јавне набавке је зелени и бели веш, униформе и пиџаме. Одлука
 • 20.04.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 10/17 - Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал. Одлука
 • 18.04.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 05/17 - Предмет јавне набавке је сервис медицинских апарата. Одлука
 • 13.04.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у преговарачком поступку број 03/17 партија 2 - Предмет јавне набавке су кутије за оштре предмете. Одлука
 • 12.04.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 14/17 - Предмет јавне набавке су услуге одржавања возила. Одлука
 • 12.04.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 13/17 - Предмет јавне набавке је медицинска опрема. Одлука
 • 12.04.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у преговарачком поступку број 03/17 - Предмет јавне набавке су средства за хигијену. Одлука
 • 07.04.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 12/17). Предмет јавне набавке је зелени и бели веш, униформе и пиџаме. појашњење
 • 31.03.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 12/17). Предмет јавне набавке је зелени и бели веш, униформе и пиџаме. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 30.03.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 12/17) Предмет јавне набавке су биохемијски реагенси. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 28.03.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 13/17). Предмет јавне набавке је медицинска опрема. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 28.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 11/17 - Предмет јавне набавке су услуге превоза. Обавештење о закљученом уговору
 • 28.03.2017. OБАВЕШТЕЊЕ о појашњењу и измени конкурсне документације у отвореном поступку број 10/17. Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење - појашњење)
 • 27.03.2017. Обавештење о уложеном захтеву за заштиту права за јавну набавку по отвореном поступку број 28/16 - Предмет јавне набавке је лабораторијски потрошни материјал. ( преузмите: Обавештење )
 • 27.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 09/17. Предмет јавне набавке је материјал за дијализу. појашњење
 • 24.03.2017. OБАВЕШТЕЊЕ о појашњењу и измени конкурсне документације у отвореном поступку број 10/17. Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење - појашњење)
 • 24.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 10/17 - Предмет јавне набавке је ортопедска бушилица. Обавештење о закљученом уговору
 • 23.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 09/17. Предмет јавне набавке је материјал за дијализу. појашњење
 • 23.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 11/17 - Предмет јавне набавке су услуге превоза. Одлука
 • 22.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 10/17 - Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал. Појашњење
 • 22.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 07/17 - Предмет јавне набавке су цитостатици са листе Д. Одлука
 • 22.03.2017. OБАВЕШТЕЊЕ о појашњењу и измени конкурсне документације у отвореном поступку број 10/17. Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење - појашњење)
 • 20.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 10/17 - Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал. Појашњење
 • 17.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 09/17. Предмет јавне набавке је материјал за дијализу. појашњење
 • 15.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 08/17 - Предмет јавне набавке је санитетски потрошни материјал материјал. Појашњење
 • 15.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 08/17 - Предмет јавне набавке је санитетски потрошни материјал материјал. Појашњење
 • 15.03.2017. OБАВЕШТЕЊЕ о измени конкурсне документације у отвореном поступку број 09/17. Предмет јавне набавке је материјал за дијализу. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и појашњење 1 и појашњење 2)
 • 14.03.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 11/17). Предмет јавне набавке су услуге превоза. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 14.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 10/17 - Предмет јавне набавке је ортопедска бушилица. Одлука
 • 13.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 09/17 - Предмет јавне набавке је материјал за дијализу. Појашњење
 • 13.03.2017. OБАВЕШТЕЊЕ о измени конкурсне документације у отвореном поступку број 05/17. Предмет јавне набавке је сервис медицинских апарата ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење)
 • 10.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 10/17 - Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал. Појашњење
 • 10.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 09/17 - Предмет јавне набавке је материјал за дијализу. Појашњење
 • 10.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 05/17 - Предмет јавне набавке је сервис медицинских апарата. Појашњење
 • 10.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 09/17 - Предмет јавне набавке су биопсиони форцепси. Обавештење о закљученом уговору
 • 08.03.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 11/17) Предмет јавне набавке је Материјал за микробиологију, патологију, хемикалије, тестови и алергени. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 08.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 04/17 - Предмет јавне набавке је храна. Обавештење о закљученом уговору
 • 07.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 09/17 - Предмет јавне набавке је медицинска опрема - биопсиони форцепси. Одлука
 • 07.03.2017. OБАВЕШТЕЊЕ о измени конкурсне документације и појашњењу отвореном поступку број 08/17. Предмет јавне набавке је санитетски потрошни материјал материјал ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, појашњење)
 • 07.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 28/16 - Предмет јавне набавке је лабораторијски потрошни материјал. Одлука
 • 06.03.2017. OБАВЕШТЕЊЕ о измени конкурсне документације и продужењу рока за достављање понуда у отвореном поступку број 05/17. Предмет јавне набавке је сервис медицинских апарата ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење)
 • 06.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о продужењу рока за подношење понуда у јавној набавци мале вредности број 10/17. Предмет јавне набавке је ортопедска бушилица. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење
 • 03.03.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у преговарачком поступку са објављивањем позива (набавка број 03/17). Предмет јавне набавке су средства за хигијену. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 03.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 01/17 - Предмет јавне набавке су средства за хигијену. Обавештење о закљученом уговору
 • 01.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 05/17 - Предмет јавне набавке је сервис медицинских апарата. Појашњење
 • 01.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 05/17 - Предмет јавне набавке је сервис медицинских апарата. Појашњење
 • 01.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 08/17 - Предмет јавне набавке су грађевински радови. Обавештење
 • 01.03.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 10/17). Предмет јавне набавке је медицинска опрема - ортопедска бушилица. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 01.03.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 10/17) Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 27.02.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 09/17). Предмет јавне набавке је медицинска опрема - биопсиони форцепси. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 23.02.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 09/17) Предмет јавне набавке је материјал за дијализу и перитонеумску дијализу. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 22.02.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 04/17 - Предмет јавне набавке је храна. Одлука
 • 21.02.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 03/17 партија 2 - Предмет јавне набавке су хибридне протезе кука. Обавештење о закљученом уговору
 • 21.02.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 02/17 - Предмет јавне набавке је материјал за рентген. Обавештење о закљученом уговору
 • 21.02.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 31/16 - Предмет јавне набавке су дезинфекциона средства. Обавештење о закљученом уговору
 • 21.02.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 27/16 партија 7 - Предмет јавне набавке је лабораторијска пластика и стакло. Обавештење о закљученом уговору
 • 20.02.2017. OБАВЕШТЕЊЕ о измени конкурсне документације и продужењу рока за достављање понуда у отвореном поступку број 05/17. Предмет јавне набавке је сервис медицинских апарата ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, допис и обавештење)
 • 17.02.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 07/17 - Предмет јавне набавке је потрошни материјал за операциони блок. Обавештење о закљученом уговору
 • 17.02.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 05/17 - Предмет јавне набавке је медицинска опрема. Обавештење о закљученом уговору
 • 17.02.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 01/17 - Предмет јавне набавке су средства за хигијену. Одлука
 • 14.02.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 08/17) Предмет јавне набавке је санитетски потрошни материјал материјал. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 14.02.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у преговарачком поступку број 01/17 - Предмет јавне набавке су вакуум епрувете, држачи, игле. Одлука
 • 13.02.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 26/16 - Предмет јавне набавке је хируршки конац полигликолик ацид средње ресорптивни. Обавештење о закљученом уговору
 • 10.02.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у преговарачком поступку број 02/17 - Предмет јавне набавке је тотална бесцементна протеза кука. Одлука
 • 10.02.2017. Обавештење о уложеном захтеву за заштиту права за јавну набавку у преговарачком поступку број 02/17 - Предмет јавне набавке је тотална беѕцементна протеза кука. ( преузмите: Обавештење )
 • 10.02.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 03/17 - Предмет јавне набавке је хибридна протеза кука. Одлука
 • 10.02.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 08/17). Предмет јавне набавке су молерски, грађевински, лимарски и водоинсталатерски радови. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 09.02.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 02/17 - Предмет јавне набавке је материјал за рентген. Одлука
 • 06.02.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 07/17 - Предмет јавне набавке је потрошни материјал за операциони блок. Одлука
 • 08.02.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 06/17 - Предмет јавне набавке је преузимање отпада. Обавештење о закљученом уговору
 • 08.02.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 04/17 - Предмет јавне набавке је осигурање лица и имовине. Обавештење о закљученом уговору
 • 08.02.2017. OБАВЕШТЕЊЕ о измени конкурсне документације и продужењу рока за достављање понуда у преговарачком поступку без објављивања позива број 01/17. Предмет јавне набавке су вакуум епрувете, држачи, игле ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, допис и обавештење)
 • 06.02.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 05/17 - Предмет јавне набавке је медицинска опрема. Одлука
 • 03.02.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 07/17) Предмет јавне набавке су цитостатици са листе Д. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 03.02.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 06/17 - Предмет јавне набавке је преузимање отпада. Одлука
 • 03.02.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 06/17) Предмет јавне набавке је технички материјал. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 03.02.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о продужењу рока за пријаву у отвореном поступку број 28/16 - Предмет јавне набавке је лабораторијски потрошни материјал. Обавештење о продужењу рока
 • 01.02.2017. OБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без објављивања позива број 02/17. Предмет јавне набавке су добра – тотална бесцементна протеза кука ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење)
 • 31.01.2017. OБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без објављивања позива број 01/17. Предмет јавне набавке су вакуум епрувете, држачи, игле ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење)
 • 27.01.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 03/17 - Предмет јавне набавке су хибридне протезе кукова. Појашњење
 • 27.01.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 07/17). Предмет јавне набавке је потрошни материјал за операциони блок ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 26.01.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу и измени конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности број 06/17 - Предмет јавне набавке је преузимање отпада Појашњење и измењена конкурсна документација
 • 26.01.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 04/17 - Предмет јавне набавке је осигурање лица и имовине. Одлука
 • 25.01.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 05/17). Предмет јавне набавке је медицинска опрема ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 24.01.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 01/17 - Предмет јавне набавке су средства за хигијену. Појашњење
 • 24.01.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 03/17 - Предмет јавне набавке је гориво. Обавештење о закљученом уговору
 • 23.01.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 06/17). Предмет јавне набавке је преузимање отпада ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 23.01.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу и измени конкурсне документације у отвореном поступку број 03/17 - Предмет јавне набавке су хибридне протезе кукова. Појашњење и измењена конкурсна документација
 • 19.01.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 01/17 - Предмет јавне набавке су средства за хигијену. Појашњење
 • 18.01.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 01/17 - Предмет јавне набавке су средства за хигијену. Појашњење
 • 18.01.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 05/17) Предмет јавне набавке је сервисирање медицинске опреме. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 18.01.2017. Обавештење о уложеном захтеву за заштиту права за јавну набавку по отвореном поступку број 29/16 - Предмет јавне набавке су импланти за кукове. ( преузмите: Обавештење )
 • 17.01.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу и измени конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности број 04/17 - Предмет јавне набавке је осигурање имовине и лица. Појашњење и измењена конкурсна документација
 • 17.01.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу и измени конкурсне документације у отвореном поступку број 01/17 - Предмет јавне набавке су средства за хигијену. Појашњење и измењена конкурсна документација
 • 13.01.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 04/17). Предмет јавне набавке је осигурање имовине и лица. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 13.01.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 01/17 - Предмет јавне набавке су средства за хигијену. Појашњење
 • 13.01.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци у отвореном поступку број 27/16 - Предмет јавне је лабораторијска пластика и стакло. Обавештење о закљученом уговору
 • 12.01.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци у отвореном поступку број 30/16 - Предмет јавне је потрошни материјал за трансфузију. Одлука о закљученом уговору
 • 12.01.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 03/17 - Предмет јавне набавке је гориво. Одлука
 • 09.01.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 04/17) Предмет јавне набавке је храна. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 09.01.2017. Обавештење о уложеном захтеву за заштиту права за јавну набавку по отвореном поступку број 27/16 - Предмет јавне набавке је лабораторијска пластика и стакло. ( преузмите: Обавештење )
 • 09.01.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о обустави поступка у јавној набавци мале вредности број 02/17 - Предмет јавне набавке су услуге превоза. Одлука о обустави поступка
 • 06.01.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 01/17 - Предмет јавне набавке је одржавање информатичких апликација. Одлука
 • 29.12.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 03/17) Предмет јавне набавке су хибридне протезе кукова. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 29.12.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 30/16 - Предмет јавне набавке је потрошни материјал за трансфузију. Одлука
 • 29.12.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 02/17). Предмет јавне набавке су услуге превоза. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 29.12.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 03/17). Предмет јавне набавке је гориво. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 28.12.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 27/16 - Предмет јавне набавке је лабораторијска пластика и стакло. Одлука
 • 27.12.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку (набавка број 02/17) Предмет јавне набавке је материјал за рентген. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 23.12.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 01/17) Предмет јавне набавке су средства за хигијену. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 23.12.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 01/17). Предмет јавне набавке је одржавање информатичких апликација. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 22.12.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 31/16 - Предмет јавне набавке су оптики уређаји и штампачи. Обавештење о закљученом уговору
 • 16.12.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 31/16 - Предмет јавне набавке су оптики уређаји и штампачи. Одлука 1, Одлука 2
 • 14.12.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 30/16 - Предмет јавне набавке је потрошни материјал за трансфузију. Појашњење
 • 09.12.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 29/16 - Предмет јавне набавке су униформе, постељине и компресе. Обавештење о закљученом уговору
 • 09.12.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 30/16 - Предмет јавне набавке су мајице. Одлука
 • 08.12.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у јавној набавци мале вредности број 28/16. Предмет јавне набавке су штампачи, монитори и остала резервна опрема за информатику . Уговор
 • 01.12.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у отвореном поступку (набавка број 30/16). Предмет јавне набавке је потрошни материјал за трансфузију. ( преузмите: пречишћену конкурсну документацију )
 • 01.12.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности (набавка број 31/16) Предмет јавне набавке су оптики уређаји и штампачи. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 30.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о поднетом захтеву за заштиту права понуђача у отвореном поступку број 28/16. Ово обавештење представља допуну претходно објављеног обавештења о поднетом захтеву за заштиту права - Предмет јавне набавке су лабораторијски реагенси. Обавештење
 • 30.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о измени одлуке о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 28/16 - Предмет јавне набавке су рачунари, штампачи и остала информатичка опрема. Одлука
 • 30.11.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности (набавка број 30/16) Предмет јавне набавке су мајице. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 28.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 29/16 - Предмет јавне набавке су униформе, постељине и компресе. Одлука
 • 28.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 28/16 - Предмет јавне набавке су рачунари, штампачи и остала информатичка опрема. Одлука
 • 25.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о поднетом захтеву за заштиту права понуђача у отвореном поступку број 28/16 - Предмет јавне набавке су лабораторијски реагенси. Обавештење
 • 25.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о исправци појашњења конкурсне документације у отвореном поступку број 27/16 - Предмет јавне набавке је лабораторијска пластика и стакло. Појашњење
 • 24.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о поднетом захтеву за заштиту права понуђача у отвореном поступку број 26/16 - Предмет јавне набавке је хируршки конац полигликолик ацид средње ресорптивни. Обавештење
 • 22.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 27/16 - Предмет јавне набавке је лабораторијска пластика и стакло. Појашњење
 • 17.11.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку (набавка број 30/16) Предмет јавне набавке је потрошни материјал за трансфузију. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 16.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 27/16 - Предмет јавне набавке је лабораторијска пластика и стакло. Појашњење
 • 16.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације и продужењу рока за пријаву у отвореном поступку број 27/16 - Предмет јавне набавке је лабораторијска пластика и стакло. Допис, нова конкурсна документација и обавештење о продужењу рока
 • 16.11.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 29/16). Предмет јавне набавке су униформе, постељине и компресе. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 16.11.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 28/16). Предмет јавне набавке су рачунари, штампачи и остала информатичка опрема. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 15.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 25/16 - Предмет јавне набавке су пацијент монитори. Одлука
 • 10.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 29/16 - Предмет јавне набавке су импланти за кукове. Појашњење
 • 10.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 26/16 - Предмет јавне набавке је хируршки конац полигликолик ацид средње ресорптивни. Одлука
 • 09.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 27/16 - Предмет јавне набавке видео гастроскоп. Одлука
 • 09.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 26/16 - Предмет јавне набавке је апарат за анестезију. Одлука
 • 04.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у јавној набавци мале вредности број 25/16 - Предмет јавне набавке су пацијент монитори. Појашњење
 • 04.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у јавној набавци мале вредности број 25/16 - Предмет јавне набавке су пацијент монитори. Појашњење
 • 04.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у јавној набавци мале вредности број 26/16 - Предмет јавне набавке је апарат за анестезију. Појашњење
 • 04.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у јавној набавци мале вредности број 26/16 - Предмет јавне набавке је апарат за анестезију. Појашњење
 • 04.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у јавној набавци 2,мале вредности број 25/16 - Предмет јавне набавке су пацијент монитори. Појашњење 2, Појашњење 3, Појашњење 4, Појашњење 5, Појашњење 6 и Појашњење 7
 • 04.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 27/16 - Предмет јавне набавке је лабораторијска пластика и стакло. Појашњење
 • 02.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у отвореном поступку број 09/16 - партија 15. Предмет јавне набавке је санитетски потрошни материјал . Уговор
 • 02.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у јавној набавци мале вредности број 25/16 - Предмет јавне набавке су пацијент монитори. Појашњење
 • 02.11.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности (набавка број 27/16) Предмет јавне набавке видео гастроскоп. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, измену конкурсне документације)
 • 01.11.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку (набавка број 29/16) Предмет јавне набавке су импланти за кукове. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 01.11.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку (набавка број 28/16) Предмет јавне набавке је лабораторијски потрошни материјал и закуп апарата. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 31.10.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности (набавка број 26/16) Предмет јавне набавке је медицинска опрема - апарат за анестезију. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 31.10.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности (набавка број 25/16) Предмет јавне набавке је медицинска опрема - пацијент монитори. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 26.10.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у отвореном поступку број 25/16 - Предмет јавне набавке су реагенси и потрошни материјал за анализаторе АЛИФАX И РОЛЛЕР 20. Уговор
 • 26.10.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 25/16 - Предмет јавне су реагенси и потрошни материјал за анализаторе АЛИФАX И РОЛЛЕР 20. Одлука
 • 20.10.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 26/16 - Предмет јавне набавке је хируршки конац полигликолик ацид средње ресорптивни. Појашњење
 • 19.10.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 27/16) Предмет јавне набавке је лабораторијска пластика и стакло. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 28.09.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 24/16 - Предмет јавне набавке је дозиметријска контрола апарата за мамографију. Уговор
 • 22.09.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у отвореном поступку број 22/16 - Предмет јавне набавке је медицински кисеоник и други гасови. Уговор
 • 22.09.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 24/16 - Предмет јавне набавке је дозиметријска контрола апарата за мамографију. Одлука
 • 21.09.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 26/16) Предмет јавне набавке је хируршки конац полигликолик ацид средње ресорптивни. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 20.09.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 25/16) Предмет јавне набавке су реагенси и потрошни материјал за анализаторе АЛИФАX И РОЛЛЕР 20. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 14.09.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности (набавка број 24/16) Предмет јавне набавке је дозиметријска контрола апарата за мамографију. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 09.09.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 23/16 - Предмет јавне набавке је набавка осталог уградног материјала у ортопедији. Обавештење о закљученом уговору
 • 02.09.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности (набавка број 23/16) Предмет јавне набавке је прашак за веш. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 01.09.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у преговарачком поступку број 05/16 - Предмет јавне набавке су санитетски материјал и инструменти. Обавештење о закљученом уговору
 • 31.08.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о обустављању поступка јавне набавке(набавка број 21/16).Предмет јавне набавке је лабораторијски потрошни материјал. ( преузмите: обавештење о поништењу поступка , и решење о поништењу поступка)
 • 31.08.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 20/16 - Предмет јавне набавке је набавка резервних делова са уградњом и пуштањем у рад ЦТ скенера. Одлука
 • 30.08.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о поднетом захтеву за заштиту права понуђача у отвореном поступку број 21/16 - Предмет јавне набавке је лабораторијски потрошни материјал. Обавештење
 • 26.08.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 24/16 - Предмет јавне набавке је хируршки конац. Појашњење - измена
 • 26.08.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у отвореном поступку (набавка број 24/16) Предмет јавне набавке је хируршки конац. ( преузмите: пречишћену конкурсну документацију , допис о измени конкурсне документације)
 • 26.08.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 19/16. Предмет јавне набавке су добра - имплантати за колена. ( преузмите: одлуку о додели уговора и обавештење о додели уговора)
 • 26.08.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о исправци у одлуци о додели уговора у преговарачком поступку број 05/16 - Предмет јавне набавке су санитетски материјал и инструменти. Одлука
 • 25.08.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 21/16 - Предмет јавне набавке је лабораторијски потрошни материјал. Појашњење - измена
 • 25.08.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 24/16 - Предмет јавне набавке је хируршки конац. Појашњење - измена
 • 25.08.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 21/16 - Предмет јавне набавке је лабораторијски потрошни материјал . Појашњење - измена
 • 19.08.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 24/16 - Предмет јавне набавке је хируршки конац. Појашњење - измена
 • 19.08.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 24/16 - Предмет јавне набавке је хируршки конац. Појашњење - измена
 • 19.08.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 21/16 - Предмет јавне набавке је лабораторијски потрошни материјал . Појашњење - измена
 • 17.08.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 24/16 - Предмет јавне набавке је хируршки конац. Појашњење - измена
 • 17.08.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 21/16 - Предмет јавне набавке је лабораторијски потрошни материјал. Појашњење - измена
 • 04.08.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 24/16) Предмет јавне набавке је хируршки конац. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 02.08.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу - измени конкурсне документације у отвореном поступку број 18/16 - Предмет јавне набавке су Лекови са Б листе. Појашњење - измена
 • 02.08.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 21/16) Предмет јавне набавке је лабораторијски потрошни материјал. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 01.08.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у отвореном поступку број 17/16. Предмет јавне набавке су магистрални и галенски препарати. Уговор
 • 01.08.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у отвореном поступку број 16/16. Предмет јавне набавке је санитетски материјал и инструменти. Уговор
 • 01.08.2016. OБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без објављивања позива број 05/16. Предмет јавне набавке је санитетски материјал и инструменти. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење)
 • 01.08.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 23/16) Предмет јавне набавке је набавка осталог уградног материјала у ортопедији. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 29.07.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 22/16) Предмет јавне набавке је набавка медицинског кисеоника и других медицинских гасова. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 26.07.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације и новој конкурсној документацији у отвореном поступку 18/16 - Предмет јавне набавке су Лекови са Б листе. Допис и Нова конкурсна
 • 26.07.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 22/16). Предмет јавне набавке су услуге дозиметријске контроле РТГ апарата. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 26.07.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 20/16) Предмет јавне набавке је набавка резервних делова са уградњом и пуштањем у рад ЦТ скенера. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 22.07.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 19/16) Предмет јавне набавке су имплантати за колена ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 18.07.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 17/16 - Предмет јавне набавке су магистрални и галенски препарати. Одлука
 • 18.07.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 16/16 - Предмет јавне набавке је санитетски материјал и инструменти. Одлука
 • 27.06.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у преговарачком поступку број 04/16 - Предмет јавне набавке је хлеб и пециво. Одлука
 • 22.06.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у преговарачком поступку број 03/16 - Предмет јавне набавке је потрошни материјал микробиологију. Уговор
 • 21.06.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у преговарачком поступку број 01/16 - Предмет јавне набавке је потрошни материјал за хемодијализу. Уговор
 • 20.06.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у преговарачком поступку број 02/16 - Предмет јавне набавке је санитетски потрошни материјал. Уговор
 • 16.06.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у отвореном поступку број 17/16. Предмет јавне набавке су магистрални и галенски препарати. ( преузмите: измењену конкурсну документацију са моделом уговора, појашњење)
 • 16.06.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу поступку јавне набавке мале вредности број 18/16 - Предмет јавне набавке су хируршки конци. Уговор
 • 14.06.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у поступку јавне набавке мале вредности број 20/16 - Предмет јавне набавке је рачунарска опрема-монитори. Уговор
 • 08.06.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у поступку јавне набавке мале вредности број 21/16 - Предмет јавне набавке су периодични прегледи. Уговор
 • 08.06.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у поступку јавне набавке мале вредности број 19/16 - Предмет јавне набавке је таблетирана со. Уговор
 • 08.06.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у преговарачком поступку број 03/16 - Предмет јавне набавке је материјал за микробиологију. Одлука
 • 07.06.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у отвореном поступку број 15/16. Предмет јавне набавке је уградни материјал у ортопедији. Уговор
 • 06.06.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 15/16 - Предмет јавне набавке је уградни материјал у ортопедији. Одлука
 • 06.06.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у преговарачком поступку број 02/16 - Предмет јавне набавке је санитетски потрошни материјал. Одлука
 • 02.06.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели Уговора у јавној набавци мале вредности број 21/16 - Предмет јавне набавке је периодични лекарски преглед. Одлука
 • 02.06.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о обустави поступка у јавној набавци мале вредности број 21/16 - Предмет јавне набавке је дозиметријска контрола РТГ апарата. Одлука о обустави партије
 • 01.06.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 20/16 - Предмет јавне набавке је набавка монитора. Одлука
 • 01.06.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 19/16 - Предмет јавне набавке је таблетирана со. Одлука
 • 01.06.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 17/16) Предмет јавне набавке су магистрални и галенски препарати. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 31.05.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 02/16 -Предмет јавне набавке је санитетски потрошни материјал. Појашњење
 • 31.05.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 08/16 - Партиија 1 - Предмет јавне набавке су хируршки конци. Одлука
 • 30.05.2016. OБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без објављивања позива број 04/16. Предмет јавне набавке су хлеб и пециво. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење)
 • 30.05.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о обустави поступка у отвореном поступку број 19/15, партија 3- Предмет јавне набавке су лабораторијски реагенси. Обавештење
 • 30.05.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у отвореном поступку број 13/16. Предмет јавне набавке су лабораторијски реагенси. Уговор
 • 30.05.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о обустави поступка у отвореном поступку број 14/16 -Предмет јавне набавке су хлеб и пецива. Обавештење
 • 26.05.2016. OБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без објављивања позива број 03/16. Предмет јавне набавке је санитетски потрошни материјал. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење)
 • 25.05.2016. OБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без објављивања позива број 02/16. Предмет јавне набавке је материјал за микробиологију. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење)
 • 23.05.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 21/16). Предмет јавне набавке су услуге периодичних лекарских прегледа. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 23.05.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 20/16). Предмет јавне набавке је монитори. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 23.05.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 19/16). Предмет јавне набавке је таблетирана со. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 20.05.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 08/16 -Предмет јавне набавке су хируршки конци. Појашњење
 • 19.05.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у отвореном поступку број 30/15 партија 11. Предмет јавне набавке је материјал за хемодијализу и перитонеумску дијализу. Уговор
 • 18.05.2016. OБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без објављивања позива број 01/16. Предмет јавне набавке је потрошни материјал за дијализу. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење)
 • 18.05.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 08/16 -Предмет јавне набавке су хируршки конци. Појашњење
 • 13.05.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о обустави поступка јавне набавке у отвореном поступку број 19/15- партија 3 - Предмет јавне набавке су Лабораторијски реагенси. Одлука
 • 27.04.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у отвореном поступку број 12/16. Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал. Уговор
 • 26.04.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у отвореном поступку број 09/16. Предмет јавне набавке је санитетски потрошни материјал . Уговор
 • 26.04.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у отвореном поступку број 10/16. Предмет јавне набавке су имплантати за кукове . Уговор
 • 19.04.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 14/16) Предмет јавне набавке су храна, хлеб и пециво. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 18.04.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације и новој конкурсној документацији у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 17/16) - Предмет јавне набавке су медицински инструменти и опрема. Допис и Нова конкурсна
 • 18.04.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације и новој конкурсној документацији у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 17/16) - Предмет јавне набавке су медицински инструменти и опрема. Допис и Нова конкурсна
 • 18.04.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у отвореном поступку број 07/16. Предмет јавне набавке је материјал за микробиологију. Уговор
 • 15.04.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације и новој конкурсној документацији у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 17/16) - Предмет јавне набавке су медицински инструменти и опрема. Допис и Нова конкурсна
 • 14.04.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 18/16). Предмет јавне набавке су средства за хигијену и одржавање кухиње. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 14.04.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 17/16). Предмет јавне набавке су медицински инструменти и опрема. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 12.04.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о допуни одлуке о додели уговора у отвореном поступку број 09/16 - Предмет јавне набавке je санитетски потрошни материјал. Одлука
 • 08.04.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 09/16 - Предмет јавне набавке je санитетски потрошни материјал. Одлука
 • 07.04.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 12/16 - Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал. Одлука
 • 07.04.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 16/16 - Предмет јавне набавке је одржавање возила. Одлука
 • 06.04.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 13/16) Предмет јавне набавке су биохемијски реагенси. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 29.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности број 16/16 -Предмет јавне набавке je одржавање и поправка возила. Појашњење
 • 29.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у поступку јавне набавке мале вредности број 15/16 -Предмет јавне набавке су штампачи. Уговор
 • 28.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 08/16 - Предмет јавне набавке су хируршки конци. Одлука
 • 25.03.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 16/16). Предмет јавне набавке je одржавање и поправка возила. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 25.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у поступку јавне набавке мале вредности број 14/16 - Предмет јавне набавке je ултразвук. Уговор
 • 25.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 07/16 - Предмет јавне набавке je материјал за микробиологију и патологију, хемикалије, тестови и алергени. Одлука
 • 23.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације и продужењу рока за пријаву у отвореном поступку број 10/16 - Предмет јавне набавке су имплатанти за кукове. Допис и обавештење о продужењу рока
 • 22.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у отвореном поступку број 12/16 - Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал. Обавештење о измени, Нова конкурсна
 • 22.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у отвореном поступку број 12/16 - Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал. Појашњење
 • 21.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 15/16 - Предмет јавне набавке су штампачи. Одлука
 • 18.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 11/16 -Предмет јавне набавке je технички материјал. Појашњење
 • 18.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у отвореном поступку број 12/16 - Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал. Појашњење
 • 18.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 14/16 - Предмет јавне набавке је ултразвучни апарат. Одлука
 • 17.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у поступку јавне набавке мале вредности број 13/16 - Предмет јавне набавке je зелени веш. Уговор
 • 16.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у поступку јавне набавке мале вредности број 12/16 - Предмет јавне набавке je медицинске опреме. Уговор
 • 15.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у отвореном поступку број 12/16 - Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал. Обавештење о измени, Нова конкурсна
 • 11.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 09/16 -Предмет јавне набавке je санитетски потрошни материјал. Појашњење
 • 11.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 09/16 -Предмет јавне набавке je санитетски потрошни материјал. Појашњење
 • 10.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 10/16 - Предмет јавне набавке су имплатанти за кукове. Појашњење
 • 10.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 09/16 -Предмет јавне набавке je санитетски потрошни материјал. Појашњење
 • 10.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 09/16 -Предмет јавне набавке je санитетски потрошни материјал. Појашњење
 • 09.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у поступку jавне набавке мале вредности број 13/16 - Предмет јавне набавке je зелени веш. Одлука
 • 09.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 08/16 - Предмет јавне набавке су хируршки конци. Одлука
 • 09.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 06/16 - Предмет јавне набавке je материјал за РТГ. Одлука
 • 07.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 10/16 - Предмет јавне набавке су имплатанти за кукове. Појашњење
 • 07.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 09/16 -Предмет јавне набавке je санитетски потрошни материјал. Појашњење
 • 04.03.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 15/16). Предмет јавне набавке су штампачи - разни. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 04.03.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 14/16). Предмет јавне набавке је ултразвучни апарат. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 29.02.2016. Обавештење о уложеном захтеву за заштиту права за јавну набавку по отвореном поступку број 08/16 - Предмет јавне набавке су хируршки конци. ( преузмите: Обавештење )
 • 29.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 09/16 -Предмет јавне набавке je санитетски потрошни материјал. Појашњење
 • 29.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 08/16 - Предмет јавне набавке су хируршки конци. Појашњење
 • 29.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности број 13/16 - Предмет јавне набавке је зелени и бели веш. Појашњење
 • 26.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности број 13/16 - Предмет јавне набавке је зелени и бели веш. Појашњење
 • 26.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности број 13/16 - Предмет јавне набавке је зелени и бели веш. Појашњење
 • 26.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 11/16 -Предмет јавне набавке je технички материјал. Појашњење
 • 25.02.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 12/16) Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 25.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 07/16 - Предмет јавне набавке je материјал за микробиологију и патологију, хемикалије, тестови и алергени. Појашњење.
 • 25.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 09/16 - Предмет јавне набавке je санитетски потрошни материјал. Појашњење 1 и Појашњење 2
 • 24.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 09/16 -Предмет јавне набавке je санитетски потрошни материјал. Појашњење
 • 24.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 07/16 - Предмет јавне набавке je материјал за микробиологију и патологију, хемикалије, тестови и алергени. Појашњење 1 и Појашњење 2
 • 24.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 08/16 - Предмет јавне набавке су хируршки конци. Појашњење 1 и Појашњење 2
 • 24.02.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 13/16). Предмет јавне набавке је зелени и бели веш. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 24.02.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 12/16). Предмет јавне набавке је медицинска опрема. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 23.02.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 11/16) Предмет јавне набавке је технички материјал. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 23.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 09/16 -Предмет јавне набавке je санитетски потрошни материјал. Појашњење
 • 22.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о обустави поступка јавне набавке мале вредности (набавка број 11/16). Предмет јавне набавке су услуге интерног превоза. ( преузмите: обавештење о обуставе поступка јавне набавке)
 • 19.02.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 10/16) Предмет јавне набавке су имплатанти за кукове. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 19.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 08/16 - Предмет јавне набавке су хируршки конци. Појашњење
 • 18.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 07/16 - Предмет јавне набавке je материјал за микробиологију и патологију, хемикалије, тестови и алергени. Појашњење и партије у доц формату.
 • 17.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у отвореном поступку број 04/16. Предмет јавне набавке су цитостатици са листе Д. Уговор
 • 12.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 08/16 -Предмет јавне набавке су хируршки конци. Појашњење
 • 11.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 02/16 - Предмет јавне набавке су средства за хигијену. Одлука
 • 11.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у отвореном поступку број 07/16 - Предмет јавне набавке je материјал за микробиологију и патологију, хемикалије, тестови и алергени. Обавештење о измени
 • 10.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у отвореном поступку број 07/16 - Предмет јавне набавке je материјал за микробиологију и патологију, хемикалије, тестови и алергени. Обавештење о измени, Нова конкурсна и појашњење
 • 10.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у поступку јавне набавке мале вредности број 09/16 - Предмет јавне набавке je осигурање имовине и лица. Уговор
 • 10.02.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 09/16) Предмет јавне набавке je санитетски потрошни материјал. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 09.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 01/16 - Предмет јавне је храна. Уговор
 • 08.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у отвореном поступку број 05/16 - Кертриџ за гасни анализатор за апарат GEM PREMIER 3000 (od 150 анализа). Уговор
 • 05.02.2016. Обавештење о уложеном захтеву за заштиту права за јавну набавку по отвореном поступку број 30/15 - Предмет јавне је материјал за дијализу. ( преузмите: Обавештење )
 • 05.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора за партију 10 у отвореном поступку број 01/16 - Предмет јавне је храна. Одлука
 • 04.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у поступку јавне набавке мале вредности број 08/16 - Предмет јавне набавке су молерски, водонинсталатерски и општи грађевински радови. Уговор
 • 04.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у поступку јавне набавке мале вредности број 07/16 - Предмет јавне набавке је набавка ЦР система. Уговор
 • 04.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у поступку јавне набавке мале вредности број 06/16 - Предмет јавне набавке је медицинска опрема. Уговор
 • 04.02.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 11/16). Предмет јавне набавке су услуге интерног превоза. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 03.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 05/16 - Кертриџ за гасни анализатор за апарат GEM PREMIER 3000 (od 150 анализа). Одлука
 • 03.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 04/16 - Предмет јавне набавке су лекови са Д листе. Одлука
 • 03.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у поступку jавне набавке мале вредности број 09/16 - Предмет јавне набавке je осигурање имовине и лица. Одлука
 • 03.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности број 10/16 - Предмет јавне набавке су резервни делови и потрошни материјал за медицинске апарате. Појашњење
 • 02.02.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 08/16) Предмет јавне набавке су хируршки конци ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 02.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 07/16 - Предмет јавне набавке je материјал за микробиологију и патологију, хемикалије, тестови и алергени. Појашњење
 • 01.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о измени одлуке о додели уговора у отвореном поступку број 30/15 - Предмет јавне је материјал за дијализу. Одлука
 • 01.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности број 10/16 - Предмет јавне набавке су резервни делови и потрошни материјал за медицинске апарате. Појашњење
 • 29.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности број 09/16 - Предмет јавне набавке je осигурање имовине и лица. Појашњење
 • 29.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у поступку jавне набавке мале вредности број 08/16 - Предмет јавне набавке су молерски, водонинсталатерски и општи грађевински радови. Одлука
 • 29.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у поступку jавне набавке мале вредности број 07/16 - Предмет јавне набавке је набавка ЦР система. Одлука
 • 29.01.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 10/16). Предмет јавне набавке су резервни делови и потрошни материјал за медицинске апарате. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 28.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 03/16 - Предмет јавне набавке су протезе кукова. Одлука
 • 28.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности број 09/16 - Предмет јавне набавке je осигурање имовине и лица. Појашњење
 • 27.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 02/16 - Предмет јавне набавке су средства за хигијену. Појашњење
 • 27.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 01/16 - Предмет јавне је храна. Одлука
 • 27.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у поступку jавне набавке мале вредности број 06/16 - Предмет јавне набавке је медицинска опрема. Одлука
 • 27.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 30/15 - Предмет јавне је материјал за дијализу. Одлука
 • 26.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у поступку јавне набавке мале вредности број 05/15 - Предмет јавне набавке је преузимање отпада. Уговор
 • 26.01.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 07/16) Предмет јавне набавке je материјал за микробиологију и патологију, хемикалије, тестови и алергени. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 25.01.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 09/16). Предмет јавне набавке je осигурање имовине и лица. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, партије и позив)
 • 25.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 02/16 - Предмет јавне набавке су средства за хигијену. Појашњење
 • 25.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности број 07/16 - Предмет јавне набавке је медицинска опрема - ЦР систем. Појашњење
 • 25.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације и продужењу рока за пријаву у отвореном поступку број 02/16 - Предмет јавне набавке су средства ѕа хигијену. Обавештење о измени, Нова конкурсна и обавештење о продужењу рока
 • 20.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у поступку јавне набавке мале вредности број 04/15 - Предмет јавне набавке су дијатермије. Уговор
 • 20.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у поступку jавне набавке мале вредности број 05/16 - Предмет јавне набавке је преузимање отпада. Одлука
 • 19.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности број 08/16 - Предмет јавне набавке су молерски, водонинсталатерски и општи грађевински радови. Нова конкурсна
 • 19.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 02/16 - Предмет јавне набавке су средства за хигијену. Појашњење
 • 19.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 02/16 - Предмет јавне набавке су средства за хигијену. Појашњење
 • 19.01.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 06/16) Предмет јавне набавке je материјал за рентген. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 18.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности број 08/16 - Предмет јавне набавке су молерски, водонинсталатерски и општи грађевински радови. Појашњење
 • 18.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 02/16 - Предмет јавне набавке су средства за хигијену. Појашњење
 • 15.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 02/16 - Предмет јавне набавке су средства за хигијену. Појашњење
 • 15.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности број 07/16 - Предмет јавне набавке је медицинска опрема - ЦР систем. Појашњење
 • 15.01.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 08/16). Предмет јавне набавке су молерски, водонинсталатерски и општи грађевински радови. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 15.01.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 07/16). Предмет јавне набавке је медицинска опрема - ЦР систем. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 15.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у поступку jавне набавке мале вредности број 04/16 - Предмет јавне набавке су дијатермије и остали потрошни материјал. Одлука
 • 15.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу - измени конкурсне документације у отвореном поступку број 01/16 - Предмет јавне набавке је храна. Појашњење и Конкурсна документација
 • 13.01.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 06/16). Предмет јавне набавке је медицинска опрема. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 12.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности број 05/16 - Предмет јавне набавке је преузимање отпада. Појашњење
 • 06.01.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 05/16). Предмет јавне набавке је преузимање отпада. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 05.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 30/15 - Предмет јавне набавке је материјал за хемодијализу и перитонеумску дијализу. Појашњење
 • 05.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у отвореном поступку број 28/15 - Предмет јавне набавке су дезинфекциона средства. Уговор
 • 04.01.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 05/16). Кертриџ за гасни анализатор за апарат GEM PREMIER 3000 (od 150 анализа). ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 04.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 01/16 - Предмет јавне набавке је храна. Појашњење
 • 30.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у поступку јавне набавке мале вредости број 03/16 - Предмет јавне набавке су услуге екстерног превоза.. Уговор
 • 30.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у поступку јавне набавке мале вредости број 02/16 - Предмет јавне набавке је одржавање софтвера. Уговор
 • 30.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у поступку јавне набавке мале вредости број 01/16 - Предмет јавне набавке је гориво. Уговор
 • 30.12.2015. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 04/16). Предмет јавне набавке су дијатермије и остали потрошни материјал за ОП блок. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 30.12.2015. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 04/16) Предмет јавне набавке су лекови са Д листе. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 30.12.2015. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 03/16) Предмет јавне набавке су протезе кукова. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 25.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 30/15 - Предмет јавне набавке је материјал за хемодијализу и перитонеумску дијализу. Појашњење
 • 25.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу - измени конкурсне документације у отвореном поступку број 30/15 - Предмет јавне набавке је материјал за хемодијализу и перитонеумску дијализу. Појашњење
 • 25.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу - измени конкурсне документације у отвореном поступку број 30/15 - Предмет јавне набавке је материјал за хемодијализу и перитонеумску дијализу. Појашњење - измена
 • 25.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 30/15 - Предмет јавне набавке је материјал за хемодијализу и перитонеумску дијализу. Појашњење
 • 25.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 30/15 - Предмет јавне набавке је материјал за хемодијализу и перитонеумску дијализу. Појашњење
 • 25.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 02/16 - Предмет јавне набавке су средства за хигијену. Појашњење
 • 25.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 02/16 - Предмет јавне набавке су средства за хигијену. Појашњење
 • 24.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 30/15 - Предмет јавне набавке је материјал за хемодијализу и перитонеумску дијализу. Појашњење
 • 24.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 30/15 - Предмет јавне набавке је материјал за хемодијализу и перитонеумску дијализу. Појашњење
 • 24.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 01/16 - Предмет јавне набавке је храна. Појашњење
 • 24.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у отвореном поступку број 01/16. Предмет јавне набавке је храна. Допис о измени конкурсне документације , Партија 13
 • 24.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 28/15 - Предмет јавне набавке су дезинфекциона средства. Одлука
 • 22.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у отвореном поступку број 30/15. Предмет јавне набавке је материјал за хемодијализу и перитонеумску дијализу. Обавештење о продужењу рока,
 • 22.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 30/15 - Предмет јавне набавке је материјал за хемодијализу и перитонеумску дијализу. Појашњење
 • 22.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 30/15 - Предмет јавне набавке је материјал за хемодијализу и перитонеумску дијализу. Појашњење
 • 22.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у отвореном поступку број 30/15 - Предмет јавне набавке је материјал за хемодијализу и перитонеумску дијализу. Измењена конкурсна документација и Допис
 • 22.12.2015. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 02/16) Предмет јавне набавке су средства за хигијену. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 18.12.2015. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 01/16) Предмет јавне набавке је храна. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 17.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 30/15 - Предмет јавне набавке је материјал за хемодијализу и перитонеумску дијализу. Појашњење
 • 17.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 30/15 - Предмет јавне набавке је материјал за хемодијализу и перитонеумску дијализу. Појашњење
 • 17.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 30/15 - Предмет јавне набавке је материјал за хемодијализу и перитонеумску дијализу. Појашњење
 • 17.12.2015. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 03/16). Предмет јавне набавке су услуге екстерног превоза. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 17.12.2015. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 02/16). Предмет јавне набавке је одржавање софтвера. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 16.12.2015. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 01/16). Предмет јавне набавке је гориво. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 15.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о потписаном уговору у отвореном поступку број 25/15 - Предмет јавне набавке су лабораторијска пластика и стакло. Обавештење
 • 11.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у отвореном поступку број 27/15 - Предмет јавне набавке је потрошни материјал за трансфузију. Уговор
 • 09.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 30/15 - Предмет јавне набавке је материјал за хемодијализу и перитонеумску дијализу. Појашњење
 • 09.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у отвореном поступку број 30/15 - Предмет јавне набавке је материјал за хемодијализу и перитонеумску дијализу. Измена
 • 09.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у отвореном поступку број 30/15 - Предмет јавне набавке је материјал за хемодијализу и перитонеумску дијализу. Измена
 • 09.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 30/15 - Предмет јавне набавке је материјал за хемодијализу и перитонеумску дијализу. Појашњење
 • 09.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 30/15 - Предмет јавне набавке је материјал за хемодијализу и перитонеумску дијализу. Појашњење
 • 08.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности број 22/15 - Предмет јавне набавке је медицинска опрема. Одлука
 • 07.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у јавној набавци мале вредности број 23/15 - Предмет јавне набавке су рачунари и штампачи. Појашњење
 • 02.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 25/15 - Предмет јавне набавке је лабораторијска пластика и стакло. Одлука
 • 02.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о обустави отвореног поступка број 29/15 - Предмет јавне набавке су лекови. Обавештење
 • 01.12.2015. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 23/15). Предмет јавне набавке су рачунари и штампачи. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 27.11.2015. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 22/15). Предмет јавне набавке је медицинска опрема. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 26.11.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 27/15 - Предмет јавне набавке је потрошни материјал за трансфузију. Одлука
 • 26.11.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 28/15 - Предмет јавне набавке су дезинфекциона средства. Појашњење
 • 23.11.2015. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку 30/15. Материјал за хемодијализу и перитонеумску дијализу. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 20.11.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 28/15 - Предмет јавне набавке су дезинфекциона средства. Појашњење
 • 20.11.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 29/15 - Предмет јавне набавке су лекови са листе Б. Појашњење
 • 17.11.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 29/15 - Предмет јавне набавке су лекови са листе Б. Појашњење
 • 10.11.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о потписаном уговору у отвореном поступку број 26/15 - Предмет јавне набавке су имплатанти за колена. Обавештење
 • 10.11.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 26/15 - Предмет јавне набавке су имплатанти за колена. Одлука
 • 06.11.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 25/15 - Предмет јавне набавке су лабораторијска пластика и стакло. Појашњење
 • 02.11.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 26/15 - Предмет јавне набавке су имплатанти за колена. Појашњење
 • 02.11.2015. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку 29/15. Предмет јавне набавке су лекови са листе Б. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)

Службе