Конкурси

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 08-10/143 од 16.05.2017. (Одлука пдф формат)


Одлука о пријему у радни однос по огласу број 08-10/111од 12.05.2017. са изменама број 08-10/153 од 16.05.2017. и 08-10/158 од 16.05.2017. (Одлука пдф формат)


Одлука о пријему у радни однос по огласу број 08-10/367 од 24.05.2017. (Одлука пдф формат)


Оглас за пријем у радни однос број 08-10/367 од 25.05.2017. (Оглас пдф формат)

Измена јавног огласа за пријем у радни однос број 08-10/111 од 15.05.2017. (Пречишћен текст огласа пдф формат)

Измена јавног огласа за пријем у радни однос број 08-10/111 од 15.05.2017. (Измена пдф формат)

Оглас за пријем у радни однос број 08-10/111 од 15.05.2017. (Оглас пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 08-10/25 од 14.02.2017. (Одлука пдф формат)

Оглас за пријем у радни однос број 08-10/25од 16.02.2017. (Оглас пдф формат)

Интерни оглас за одобравање специјализација број 09-1/52 од 23.01.2017. (Оглас пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 08-10/379 од 16.11.2016. (Одлука пдф формат)

Оглас за пријем у радни однос број 08-10/379 од 16.11.2016. (Оглас пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 08-10/323 од 06.10.2016. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 08-10/316 од 28.09.2016. (Одлука пдф формат)

Оглас за пријем у радни однос број 08-10/323 од 06.10.2016. (Оглас пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 08-10/276 од 15.09.2016. (Одлука пдф формат)

Оглас за пријем у радни однос број 08-10/316 од 29.09.2016. (Оглас пдф формат)

Оглас за пријем у радни однос број 08-10/276 од 15.09.2016. (Оглас пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/712 од 12.09.2016. (Одлука пдф формат)

Оглас за пријем у радни однос број 08-10/231 од 23.08.2016. (Оглас пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 08-10/200 од 21.07.2016. (Одлука пдф формат)

Оглас за пријем у радни однос број 08-10/200 од 21.07.2016. (Оглас пдф формат)

Интерни оглас за одобравање ужих специјализација број 08-10/197 од 11.07.2016. (Оглас пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 08-10/160 од 21.06.2016. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 08-10/143 од 09.06.2016. (Одлука пдф формат)

Оглас за пријем у радни однос број 08-10/160 од 21.06.2016. (Оглас пдф формат)

Оглас за пријем у радни однос број 08-10/143 од 09.06.2016. (Оглас пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 08-10/1 од 10.02.2016. (Одлука пдф формат)

Оглас за пријем у радни однос број 08-10/58 од 10.02.2016. (Оглас пдф формат)

Интерни оглас за специјализације број 08-10/52 од 05.02.2016. (Оглас пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 08-10/1 од 21.01.2016. (Одлука пдф формат)

Оглас за пријем у радни однос број 08-10/1 од 21.01.2016. (Оглас пдф формат)

Службе