Конкурси

Интерни оглас за одобравање специјализација број 09-1/81 од 24.01.2020. (Оглас пдф формат)

Јавни оглас за пријем у радни однос број 09-1/54 од 16.01.2020. (Оглас пдф формат)

Јавни оглас за пријем у радни однос број 09-1/42 од 14.01.2020. (Оглас пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/34 од 03.01.2020. (Одлука пдф формат)

Јавни оглас за пријем у радни однос број 09-1/1627 од 17.12.2019. (Оглас пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/1576 од 03.12.2019. (Одлука пдф формат)

Обавештење по Јавном огласу број 09-1/1377 од 18.10.2019. (ОБАВЕШТЕЊЕ пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/1378 од 21.10.2019. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/1379 од 21.10.2019. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/1380 од 21.10.2019. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/1381 од 21.10.2019. (Одлука пдф формат)

Јавни оглас за пријем у радни однос број 09-1/1377 од 18.10.2019. (Оглас пдф формат)

Јавни оглас за пријем у радни однос број 09-1/1165 од 10.09.2019. (Оглас пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/1164 од 10.09.2019. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/1043 од 05.08.2019. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/1025 од 31.07.2019. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/1025 од 31.07.2019. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/1025 од 31.07.2019. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/1025 од 31.07.2019. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/1025 од 31.07.2019. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/1025 од 31.07.2019. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/1025 од 31.07.2019. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/1025 од 31.07.2019. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/1025 од 31.07.2019. (Одлука пдф формат)

Допуна интерног огласа за одобравање специјализација и ужих специјализација број: 09-1/935 од 12.07.2019. (Обавештење пдф формат) (Оглас пдф формат)

Интерни оглас за одобравање специјализација и ужих специјализација број: 09-1/935 од 12.07.2019. (Оглас пдф формат)

Јавни оглас за пријем у радни однос број 09-1/893 од 08.07.2019. (Оглас пдф формат)

Јавни оглас за пријем у радни однос број 09-1/854 од 27.06.2019. (Оглас пдф формат)

Јавни оглас за пријем у радни однос број 09-1/846 од 21.06.2019. (Оглас пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/535 од 15.04.2019. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/535 од 15.04.2019. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/535 од 15.04.2019. (Одлука пдф формат)

Јавни оглас за пријем у радни однос број 09-1/353 од 14.04.2019. (Оглас пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/245 од 25.02.2019. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/245 од 25.02.2019. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/245 од 25.02.2019. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/481 од 02.04.2019. (Одлука пдф формат)

Јавни оглас за пријем у радни однос број 09-1/415 од 18.03.2019. (Оглас пдф формат)

Одлука да се неће вршити избор кандидата однос по огласу број 09-1/86 од 23.01.2019. под бројем 10. Чистачица- један извршилац (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/86 од 23.01.2019. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/86 од 23.01.2019. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/86 од 23.01.2019. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/86 од 23.01.2019. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/86 од 23.01.2019. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/86 од 23.01.2019. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/86 од 23.01.2019. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/86 од 23.01.2019. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/86 од 23.01.2019. (Одлука пдф формат)

Јавни оглас за пријем у радни однос број 09-1/245 од 25.02.2019. (Оглас пдф формат)

Интерни оглас за одобравање специјализација број: 09-1/108 од 28.01.2019. (Оглас пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/86 од 23.01.2019. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/947 од 18.09.2018. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/947 од 18.09.2018. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/947 од 18.09.2018. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/947 од 18.09.2018. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/947 од 18.09.2018. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/947 од 18.09.2018. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/947 од 18.09.2018. (Одлука пдф формат)

Јавни оглас за пријем у радни однос број 09-1/947 од 18.09.2018. (Оглас пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/835 од 13.08.2018. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/835 од 13.08.2018. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/835 од 13.08.2018. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/835 од 13.08.2018. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/835 од 13.08.2018. (Одлука пдф формат)

Јавни оглас за пријем у радни однос број 09-1/835 од 13.08.2018. (Оглас пдф формат)

Интерни оглас за одобравање ужих специјализација број 09-1/801 од 01.08.2018. (Оглас пдф формат)

Интерни оглас за одобравање специјализација број 09-1/780 од 25.07.2018. (Оглас пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 08-10/166 од 15.05.2018. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/411 од 23.04.2018. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/412 од 23.04.2018. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/413 од 23.04.2018. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/414 од 23.04.2018. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/415 од 23.04.2018. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/416 од 23.04.2018. (Одлука пдф формат)

Оглас за пријем у радни однос број 08-10/86 од 27.03.2018. (Оглас пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 08-10/25 од 05.03.2018. (Одлука пдф формат)

Оглас о пријему у радни однос по огласу број 08-10/25 од 05.03.2018. (Одлука пдф формат)


br />
Службе