Конкурси

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/947 од 18.09.2018. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/947 од 18.09.2018. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/947 од 18.09.2018. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/947 од 18.09.2018. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/947 од 18.09.2018. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/947 од 18.09.2018. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/947 од 18.09.2018. (Одлука пдф формат)

Јавни оглас за пријем у радни однос број 09-1/947 од 18.09.2018. (Оглас пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/835 од 13.08.2018. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/835 од 13.08.2018. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/835 од 13.08.2018. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/835 од 13.08.2018. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/835 од 13.08.2018. (Одлука пдф формат)

Јавни оглас за пријем у радни однос број 09-1/835 од 13.08.2018. (Оглас пдф формат)

Интерни оглас за одобравање ужих специјализација број 09-1/801 од 01.08.2018. (Оглас пдф формат)

Интерни оглас за одобравање специјализација број 09-1/780 од 25.07.2018. (Оглас пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 08-10/166 од 15.05.2018. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/411 од 23.04.2018. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/412 од 23.04.2018. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/413 од 23.04.2018. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/414 од 23.04.2018. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/415 од 23.04.2018. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 09-1/416 од 23.04.2018. (Одлука пдф формат)

Оглас за пријем у радни однос број 08-10/86 од 27.03.2018. (Оглас пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 08-10/25 од 05.03.2018. (Одлука пдф формат)

Оглас о пријему у радни однос по огласу број 08-10/25 од 05.03.2018. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 08-10/715 од 08.12.2017. (Одлука пдф формат)

Оглас за пријем у радни однос број 08-10/715 од 08.12.2017. (Оглас пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 08-10/547 од 27.09.2017. (Одлука пдф формат)

Оглас за пријем у радни однос број 08-10/547 од 27.09.2017. (Оглас пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 08-10/470 од 03.08.2017. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 08-10/421 од 06.07.2017. (Одлука пдф формат)

Оглас за пријем у радни однос број 08-10/421 од 06.07.2017. (Оглас пдф формат)

Интерни оглас за одобравање ужих специјализација број 09-1/681 од 06.07.2017. (Оглас пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 08-10/143 од 16.05.2017. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 08-10/111од 12.05.2017. са изменама број 08-10/153 од 16.05.2017. и 08-10/158 од 16.05.2017. (Одлука пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 08-10/367 од 24.05.2017. (Одлука пдф формат)

Оглас за пријем у радни однос број 08-10/367 од 25.05.2017. (Оглас пдф формат)

Измена јавног огласа за пријем у радни однос број 08-10/111 од 15.05.2017. (Пречишћен текст огласа пдф формат)

Измена јавног огласа за пријем у радни однос број 08-10/111 од 15.05.2017. (Измена пдф формат)

Оглас за пријем у радни однос број 08-10/111 од 15.05.2017. (Оглас пдф формат)

Одлука о пријему у радни однос по огласу број 08-10/25 од 14.02.2017. (Одлука пдф формат)

Оглас за пријем у радни однос број 08-10/25од 16.02.2017. (Оглас пдф формат)

Интерни оглас за одобравање специјализација број 09-1/52 од 23.01.2017. (Оглас пдф формат)

Службе