Новости18. септембар 2017.
Акција преветивних здравствених прегледа 17.09.217


Прва акција бесплатних  превентивних здравствених прегледа коју је покренуло Министарство здравља, започела  је јуче на нациналном нивоу.

У нашој установи, у просторијама амбулантног дела Службе за интерну медицину у времену трајања прве акције  од 8-16 сати, прилику да провере своје здравље– икористило је 148 суграђана.  После обављених прегледа који су подразумевали мерења крвног притиска и нивоа шећера у крви, одеђивања индекса телесне масе, ЕКГ-а снимања и саветовања, од укупног броја прегледаних  здравствено стање  њих 19-оро, захтевало је детаљнију  специјалистичку обраду кардиолога, а 1 суграђанин је хоспитализован у Коронарној јединици. 

Службе