Новости02. новембар 2017.
Потписан уговор о стручно – научној сарадњи


Проф. др Иван Пауновић, начелник Центра за ендокрину хирургију Клиничког Центра Србије и др Слободан Поповић, в.д. директор Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ потписали су данас уговор о стручно – научној сарадњи две установе.

Одредбама уговора уређују се односи сарадње у здравственој, научној и образовној делатности из области ендокрине хирургије. Међусобна сарадња подразумева школовање наших кадрова у Центру за ендокрину хирургију као и долазак њихових реномираних стручњака у нашу установу ради примене савремених хируршких процедура. Такође, утврђује се начин спровођења дијагностичких и конзилијарних прегледа пацијената који се упућују из наше установе, извођење даљих процедура и избор места лечења, као и третман евентуалних постоперативних компликација које не могу бити збринуте у ОБ Шабац.

Носилац активности испред Центра за ендокрину хирургију КЦС и координатор рада на извршавању уговореног биће Проф. Пауновић, а испред наше установе, те послове обављаће др Поповић.

Овај уговор, који није временски ограничен, омогућио је нашој установи сталну научно – наставну базу за даље стручно усавршавање и обезбедио потпуну сарадњу између установа у решавању здравствених проблема из области ендокрине хирургије за пацијенте Мачванског округа.

 

Службе