Новости30. jануар 2018.
Радни састанак руководстава здравствених установа


Заједнички радни састанак са директорима домова здравља Мачванског округа, одржан је јуче на иницијативу менаџмента Опште болнице Шабац. Основна идеја, првог и будућих регуларних састанака руководстава здравствених установа, је побољшање међусобне сарадње за добробит свих пацијента који се упућују на специјалистичке прегледе, ургентно збрињавање и стационарно лечење у болницу.

Поред представника менаџмента ОБ Шабац на челу са в.д. директором др Слободаном Поповићем, присуствовали су и др Јасмина Станковић директорка ДЗ Шабац, др Вера Софранић директорка ДЗ Коцељева, др Лилиа Теодоровић директорка ДЗ Владимирци и др Горан Макунчевић директор ДЗ Богатић.

На премијерном сусрету било је речи о превазилажењу процедуралних и техничких потешкоћа које се јављају приликом електронског заказивања специјалистичких прегледа, реализацији приоритетних упута и упута без термина, као другим проблема који се перидично јављају или би евентуално могли настати при раду и начину њиховог превазилажења. 

Договорена је редовна међусобна комуникација одговорних на свим нивоима и одржавање радних састанака једном месечно.

 

Службе