Новости05. новембар 2018.
Нове лабораторијске анализе


После добијања дозволе за рад од стране Комисије Министарства здравља за апликовање нових технологија и обезбеђивања средстава од стране Републичког фонда здравственог осигурања, у Служби биохемијске лабораторије регуларно се врше анализе крви којима се утврђују тумор маркери дебелог црева (Са 19-9), дојке (Са 15-3), јајника (Са 125), простате PSA / fPSA, као и оппшти СЕА тумор маркери. 

За сада је обезбеђено праћење параметара за пацијенте који се припремају за конзилијарне прегледе, а у нашем Онколошком диспанзеру, буде их 70 - 80 на месечном нивоу,Мр Јелена Викић, субспецијалиста лабораторијске ендокринологије и начелница службе, приликом најаве нове процедуре, истакла је да тумор маркери у ствари представљају један од значајнијих параметара одговора на прописану терапији оболелих пацијената.                 

Обзиром на  чињенице да  се тренд  пораста обољеваља од малигних болести наставља,  планирано је да се у што скорије време услуга узорковања крви којом се утврђују тумор маркери прошири у дијагностичке сврхе.

Службе