Новости30. мај 2019.
Нови апарат за физикалну терапију


Наша установа је за кратко време обновила мноштво опреме, укључујући и ону која стиже путем бројних донација по којима смо постали шире препознатљиви. Последња у низу вредних, а прва и вероватно премијернa у нашим оквирима, је донација локалног Савета Месне зајенице Преки шор у виду новог апарта за физикалну терапију.

Функционалност апарат се огледа у могућности апликовања електротерапија, истих или различитих, симултано на 2 пацијента. Поред уобичајених, поседује и опцију примене тзв хоризонталне процедуре (ВТТ) коју до сада нисмо били у могућности да примењујемо у Служби физикалне медицине и рехабилитације. Његовим коришћењем убрзаће се учесталост примене електротерапија што ће значајно утицати на смањења времена чекања на примену тих процедура. Такође, омогућује примену на деци и преко метала, односно уграђеног остеосинтетског материјала код пацијената.

Савремени мултифукционални апарат, укупне вредности од скоро 300 хиљада динара, набављен из средстава текуће резерве Месне заједнице и по наговештају дародавца, планира се реализација  још једне донације болници у наредном периоду. 

 

Службе