Едукација


Едукација се обавља на месечном нивоу - ОРЛ секција или преко семинара по распореду организатора.
Орл конгрес се одржава сваке 4 године.


Службе