РуководствоНачелник службе - Др Милушка Алајбеговић

Шеф одсека МФХ - Др Драган Шобић

Главна сестра службе - вмс Тања Зејак .

Блок сестра одељења за стандардно лечење и негу вмс Татјана Поповић .

Блок сестра специјалистичких амбуланти вмс Загорка Косанић .

Службе