ЕдукацијаНаша Служба је наставна база за средњу и високу струковну медицинску школу.

Спровођење програма континуиране медицинске едукације.


Службе