О намаСлужба анестезије, реанимације и интензивног лечења је смештена на првом спрату зграде хируршког блока и представља ослонац свим хируршким гранама.
Службом руководи начелник др Јасмина Максимовић, специјалиста анестезије са реанимацијом.
Главна сестра Службе је виша медицинска сестра Ана Веселиновић.
Организационо Служба је подељена на:
 Одсек анестезије којим руководи др Зоран Марковић специјалиста анестезије са реанимацијом. Блок сестра овог одсека је виша медицинска сестра Наташа Глишић. Поред ње у одсеку ради још 11 медицинских сестара и један медицински техничар.
 Одсек постоперативног интензивног лечења којим руководи др Стева Трифуновић специјалиста анестезије са реанимацијом. Блок сестра овог одсека је виша медицинска сестра Свјетлана Протић. Поред ње у Јединици интензивног лечења ради још једна медицинска сестра вишом стручном спремом и 11 медицинских сестара.
 Анестезиолошка амбуланта у којој раде сви лекари Службе према месечном распореду и медицинска сестра Анкица Гајић. Поред руководилаца у Служби раде специјалисти анестезије са реанимацијом:

др Александар Симић,
др Милош Ранковић,
др Драган Миловановић,
др Милијана Стефановић,
др Весна Ђокић,
др Бојана Грујић;
специјализанти анестезије са реанимацијом
др Мирјана Пушић Поледица,
др Бранислава Симић,
др Вања Видаковић и
специјалиста клиничке фармакологије др Владимир Југовић.
Одсек анестезије располаже са девет постеља распоређених у две собе за премедикацију.
Јединица интензивног лечења располаже са шест постеља и две постеље за изолацију пацијената.
Годишње се обави више од 5000 анестезија, изврши око 20 000 прегледа и лечи око 1200 пацијената у Јединици интензивног лечења.Службе