Опсег делатностиУ оквиру здравствене делатности у Служби се организују и обављају послови анестезије, реанимације, интензивног лечења и терапије акутног постоперативног и хроничног бола за стационарне пацијенте, а кроз анестезиолошку амбуланту и сви послови адекватне и ефикасне преоперативне припреме елективних хируршких болесника, пре хоспитализације.

Анестезиолошке гране код нас су :
 Анестезија у хирургији
 Анестезија у гинекологији и акушерству
 Анестезија у урологији
 Анестезија у оториноларингологији и максилофацијалној хирургији
 Анестезија у офталмологији
 Анестезија у ортопедској хирургији и трауматологији
 Амбулантна анестезија
 Јединица интензивног лечења.
Организационо Служба је подељена на:
 Одсек анестезије
 Одсек постоперативног интензивног лечења
 Анестезиолошка амбулантаСлужбе