Руководстводр Јасмина Максимовић,
начелник Службе

др Зоран Марковић,
шеф Одсека анестезије

др Мирјана Поледица,
шеф Одсека за пост-оперативну интензивну негу

др Стева Трифуновић,
шеф Јединице интензивног лечења

вмс Ана Веселиновић,
главна сестра Службе

вмс Наташа Глишић,
блок сестра Одсека анестезије

вмс Свјетлана Протић,
блок сестра Јединице интензивног лечења
Службе