Опсег делатностиБиохемијска лабораторија функционише у саставу Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац, на простору од око 300 м2. Служба обавља клиничко-хемијску лабораторијску дијагностику за амбулантно примљене и хоспитализоване пацијенте 24 сата дневно, а резултате анализа издаје истог дана. Дневно, лабораторија прими од 1000 до 1200 узорака различитог биолошког материјала (крв, плазма, урин, цереброспинална течност, фецес, пунктати: плеурални, перитонеални...) и обави од 3000 до 4000 одређивања следећих биохемијских и хематолошких параметара :

  Ензими: ALT, AST, gama GT, ALP, ACP, amilaza, CK, CK-MB, LDH

  Електролити: K, Na, Ca, Mg, neorganski fosfor, hloridi, bikarbonati, Fe, TIBC.

  Липиди: holesterol, HDL holesterol, LDL holesterol, trigliceridi.

  Угљени хидрати: glukoza, hemoglobin A1c, OGTT.

  Протеини, непротеинска азотна једињења и тестови за испитивање функције јетре:  укупни  протеини, албумин, фибриноген, уреа, креатинин, мокраћна киселина, билирубин (укупни,директни).

  Хормони: TT4, TT3, FT4, FT3, TSH (tiroidna funkcija), FSH, LH, estradiol, progesterone PRL, βHCG, testosterone (reproduktivna endokrinologija) 

  Tумор маркери,  PSA

  Срчани маркер (troponin I)

  Маркер анемије: feritin

  Крвна слика (18 параметара), ретикулоцити, диференцијална крвна слика, седиментација еритроцита.

  Коагулација: PT, APTT, D dimer, vreme krvarenja i koagulacije.

  Целокупан преглед урина .

  Сварљивост хране, присуство крви и паразита у фецесу.

Свакодневно се обавља надзор и контрола поступака испитивања, стања опреме и врши унутрашња контрола квалитета рада. Спољашњу контролу квалитета рада (СНЕQАС), два пута годишње, спроводи Институт за медицинску биохемију Клиничког центра Србије.

Служба располаже са два биохемијска анализатора (ILab 600, Architect C 8000), два хематолошка анализатора ( Cell-Dyn 3700, Abbott i Hmx, Beckman Coulter), два имунохемијска анализатора (Access 2, Beckman Coulter i Axym, Abbott), коагулометром ( ACL 7000, IL-Company), анализатором за одређивање електролита (ИЛyте ИЛ Цомпанy), филтерфотометром Мицролаб 300 (Vital Scientific), апаратом за одредјивање брзине седиментацје еритроцита Aliax S.P.A, микроскопима и другом пратећом опремом.

У Биохемијској лабораторији је запослено четири дипломиранњ фармацеута, специјалиста медицинске биохемије, један лекар специјалиста клиничке биохемије, пет лабораторијских техничара са вишом медицинском школом, деветнаест лабораторијских техничара са средњом медицинском школом, три медицинске сестре, два извршиоца на техничко-административним пословима, четири перача-спремача.
Службе