О нама

 

Болничка апотека Опште болнице Шабац је апотека затвореног типа. Набавка, складиштење и издавање се врши за потребе одељења Опште болнице Шабац.Осим лекова и и потрошног санитетског материјала, апотека набавља и издаје инфузионе растворе, остеосинтетски материјал, уградни материјал, хируршки оперативни и шавни материјал , рентген филмове и контрастна средства, остала дијагностичка средства,материјал за хемодијализу, потрошни материјал за биохемијску лабораторију, микробиолошку лабораторију, трансфузију. Осим наведеног апотека се бави и израдом магистралних приправака.
У Болничкој апотеци су стално запослена 3 фармацеута, 3 инжењера фармацеутске технологије, 5 фармацеутских техничара.

Службе