Уводна реч начелник


  Др Мирјана Јојић-Радовановић

Добро дошли у Службу за физикалну медицину и рехабилитацију 

Задовољство нам је да будемо на услузи Вама и да применом различитих
агенаса физикалне медицине побољшамо Ваше здравље, а рехабилитационим пос-
тупцима да вратимо функције изгубљене или нарушене различитим болестима и
траумама. 
Користећи вишегодишње искуство, као и савремене тековине из области физи-
калне медицине и рехабилитације лекарски и терапеутски кадар ове службе се тру-
ди да у што краћем року побољша Ваше здравствено стање, а самим тим и  квалитет живота.  
Поштујући принципе савремене физијатрије , постављајући квалитет и ефикасност
као приоритете у раду ту смо за Вас да широком палетом термо, крио, меха-
но, електро, кинези и радних процедура умањимо хендикеп и физичке измене
изазване болешћу, ублажимо и отклонимо тегобе и оспособимо Вас за норма-
лан живот и рад.

С поштовањем,
Начелник службе за физикалну  медицину и   рехабилитацију 
Службе