Информације за пацијентеПошто је рехабилитација последња карика у ланцу лечења при доласку на 
преглед треба донети комплетну медицинску документацију о ранијем  лечењу. 

При доласку на терапију донети патике и тренерку за кинези салу .


Службе