ИсторијатСлужба физикалне медицине и рехабилитације до 1970.године била је у саставу
хирургије , од те године се издваја као посебна служба и ради са једним лекаром и две медицинске сестре са течајем из физијатрије. Први лекар је завршио специјализацију физијатрије 1973 године. До 1980. године служба ради само амбулантно. У службу почињу да пристижу млади лекари и терапеути и 1980.године служба се усељава у приземље Хируршког блока где се и данас налази.
Од 1980. године до 2006. године служба има стационар са 31 постељом,хидро блок  са базеном и амбулантно терапијски блок.
Од новембра 2006.године служба ради само амбулантно и има само амбулантно терапијски блок, а консултативно опслужује сва одељења болнице спроводећи рану стационарну рехабилитацију.
Службе