РуководствоНачелник службе физикалне медицине и рехабилитације:
Др Мирјана Јојић-Радовановић

Главни терапеут службе физикалне медицине и рехабилитације :    
Слободан Јоксовић, виши физиотерапеут 
Службе