РуководствоНачелник службе физикалне медицине и рехабилитације:
Др Мирјана Јојић-Радовановић

Главни терапеут службе физикалне медицине и рехабилитације :    
Александар Бучин , виши физиотерапеут 
Службе