Опсег делатностиУ шабачком породилишту у току године се роди око 1.350 беба. Изврши се око 8оо операција у општој и епидуралној анестезији. Број хоспитализованих пацијената у току године креће се око 3000. Укупан број кревета је 75. Служба поседује савремену опрему за дијагностику и лечење пацијената. Целокупна служба је реновирана у смислу замене подова и кречења просторија све у циљу превентиве интрахоспиталних инфекција.
У оквиру акредитационог процеса (новембар 2011. год.) званична комисија је извршила увид и високо оценила организацију и квалитет рада.
Служба гинекологије добила је 2006. године златну медаљу као једна од најбољих служби у Србији. Награду је доделило Председништво Српског лекарског друштва и Председништво гинеколошке секције Србије, а 2007. год. добили смо и похвалницу као најбоља служба у Општој болници Шабац , по показатељима квалитета рада.
Службе