РуководствоНачелник службе - Др Драган Милошевић

Шеф одељења за стандардну негу и лечење - Др

Шеф одељења акушерства - Др Боривоје Јадрановић

Шеф одељења неонатологије - Др Мирјана Лукић

Главна сестра службе - ВМС Гордана Драгић

Блок сестра одељ. за станд. лечење и негу - ВМС Маријана Павловић

Блок сестра одељења акушерства - ВМС Снежана Стојићевић

Блок сестра одељења неонатологије - ВМС Јасмина Лазић
Службе