О нама

 

Служба за инфективне болести обавља делатност из области инфектологије. У оквиру ове службе се обавља амбулантни преглед, изолација и комплетна дијагностика и лечење хоспитализованих болесника, спроводе посебне мере заштите у инфективном одељењу, дезинфекција, стерилизација, обавезна пријава оболелих, спроводи контрола реконвалесцената у циљу спречавања и ширења инфективних болести.


Служба за инфективне болести има укупно 20 постеља и 22 запослена, од чега је 1 лекар специјалиста инфектолог, 1 лекар специјалиста инфектолог субспецијалиста гастроентерохепатолог, 1 лекар на специјализацији из инфективних болести. Медицинских сестара има 12, а немедицинског особља 7. Годишње обављамо око 4000 прегледа, а на одељењу се годишње лечи око 500 болесника.


Побољшање услова живота, пораст нивоа зравствене културе и хигијенски услови допринели су смањењу инфективних болести, али не и потпуном искорењивању. Инфективне болести носе увек потенцијалну опасност поновног јављања и пораст уз веће или мање епидемије. Чинјеница је да се и поред успеха у борби против инфективних болести њихов број још није смањио, а суочавамо се са епидемијама нових болести, порастом интрахоспиталних инфекција и порастом  антимикробне и антипаразитарне резистенције. Имајући све ово у виду, као и специфичност инфективних болести, наша Служба представља значајан сегмент организације здравствене заштите у борби против настанка и ширења инфективних болести.

Службе