Опсег делатности

 

У Служби за инфектине болести обавља се здравствена делатост из области инфектологије и хепатологије.

Службе