О намаСлужба за интерну медицину обавља делатности из области интерне медицине. У оквиру ове службе се обавља збрињавање ургентних стања и комплетна дијагностика и лечење хоспитализованих болесника из свих области интерне медицине, амбулантно-поликлинички рад из области интерне медицине и свих њених субспецијалистичких дисциплина, као и консултативна делатност из интерне медицине из следећих субспецијалистичких дисциплина: кардиологије, гастроентерологије, ендокринологије, реуматологије, хематологије и онкологије.
У нашој Служби су се спроводиле велике мултицентричне студије IV фазе, CIBIS-ELD, а у плану је спроводјење STREAM студије, која пореди ефикасност најсавременије фибринолитичке терапије и примарне перкутане интервенције.
Активно се спроводи програм континуиране медицинске едукације у смислу организовања  курсева и стручних састанака, где су предавчи лекари из наше Службе.

Служба за интерну медицину  данас има укупно 84 постеље и 121 запослена, од чега је 23 лекара специјалисте Интерне медицине, а од тог броја 11 субспецијалиста, 2 специјалисте за кожновенереичне болести,  2 специјалисте клиничке имунологије, 2 магистра медицинских наука, 1 специјализант интерне медицине, 2 специјализанта кожно-венеричних болести и један лекар опште медицине-секундарац. Медицинских сестара има  80, а немедицинског особља 10. Годишње обављамо више од 65 000 прегледа, као и преко 3000 консултативних прегледа. На одељењу се годишње лечи око 3000 болесника.
Имајући у виду број болесника и обим медицинске делатности у оквиру Интерне медицине, ова Служба представља један од ослонаца  здравства у нашем региону.

ОРГАНИЗАЦИЈА СЛУЖБЕ

- Интерно одељење-стационар
- одеск "А"
- одеск"Б"
- Коронарна јединица
- Полуинтензивна јединица
- Дневна болница
- Опсервациона јединица
- Онколошки одсек
- Амбуланта за терапију бола
- Амбулантно поликлинички одсек
- Амбуланта за кожно-венереичне болести
- Алерголошка амбуланта
Службе