РуководствоРуководство Службе за интерну медицину:

Прим. др Александар Јовановски, начелник Службе за интерну медицину

Др Злата Богићевић, шеф Одељења за стандардно лечење и негу

Др Саша Бекић шеф Одсека интензивног лечења-коронарне јединице

Др Милена Мијаиловић-Ивковић, шеф Одсека специјалистички амбуланти

Др Гордана Радаковић, шеф Кабинета за кардиолошку функционалну дијагностику

Др Бранислав Авдаловић, шеф Кабинета за дигестивну ендоскопију

Др Оливера Ђокић, шеф Одсека за онкологије, терминалну негу и палијативно лечење

др Зорица Кривокућа - Лекић, шеф Одсека полуинтензивне неге

Др Драган Танасић, шеф центра за хипертензију и превенцију исхемијске болести мозга и срца

Др Јелена Живановић, шеф Одсека за имунологију

Др Петар Илић, шеф Одсека за кожно-венеричне болести

вмс Татјана Аћимовић, главна сестра Службе за интерне болести

вмс Вера Гладовић, в.д. блок сестре Полуинтензивне јединице

вмс Драгана Малетић, блок сестра Одељења за стандардно лечење и негу

Мс Новка Стеванић-Петровић,в.д блок сестре Одседка интензивног лечења-коронарне јединице

вмс Слађана Живановић, блок сестра Одсека спец. амбуланти

вмс Светлана Ђукановић, блок сестра Одсека кардилогије

вмс Тијана Спасојевић, блок сестра Кабинета за дигестивну ендоскопију

вмс Милица Тадић, блок сестра Кабинета за кардиолошку функционалну дијагностику

вмс Светлана Ковачевић, блок сестра Одсека онкологије

вмс Гордана  Симић, блок сестра Одсека за имунологију

вмс Надежда Стефановић, блок сестра Амбуланте за кожно-венеричне болести
Службе