РуководствоРуководство Службе за интерну медицину:

Прим. др Александар Јовановски, начелник Службе за интерну медицину

Др Злата Богићевић, шеф Одељења за стандардно лечење и негу

Др Оливера Вујадиновић, шеф Одсека интензивног лечења-коронарне јединице

Др Гордана Радаковић, шеф Одсека спец. амбуланти

Др Оливера Ђокић, шеф Одсека за онкологије, терминалну негу и палијативно лечење

др Зорица Кривокућа - Лекић, шеф Одсека полуинтензивне неге

Др Драган Танасић, шеф центра за хипертензију и превенцију исхемијске болести мозга и срца

Др Јелена Живановић, шеф Одсека за имунологију

Др Петар Илић, шеф Одсека за кожно-венеричне болести

вмс Тијана Спасојевић, главна сестра Службе за интерне болести

вмс Татјана Аћимовић, блок сестра Полуинтензивне јединице

вмс Драгана Малетић, блок сестра Одељења за стандардно лечење и негу

Мс Новка Стеванић-Петровић,в.д блок сестре Одседка интензивног лечења-коронарне јединице

вмс Милица Тадић, блок сестра Одсека спец. амбуланти

вмс Светлана Ђукановић, блок сестра Одсека кардилогије

вмс Светлана Ковачевић, блок сестра Одсека онкологије

вмс Гордана  Симић, блок сестра Одсека за имунологију

вмс Надежда Стефановић, блок сестра Амбуланте за кожно-венеричне болести
Службе