Информације за пацијентеРадно време микробиолошке лабораторије је од 7-21 час, од понедељка до суботе – за пријем узорака и издавање налаза.
Службе