ИсторијатОдељење неурологије функционише у оквиру Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац као самостално од 1996. године, иако је нешто раније, 1984. године, просторно раздвојено од службе психијатрије.
Службе