О намаСлужба неурологије има 45 постеља, чине је - јединица за мождани удар ( интезивна нега - 10 постеља), затим одељење за стандардну негу - 35 постеља, као и одсек пријема и специјалистичких амбуланти.У оквиру амбулантног дела имамо следеће кабинете:

- Kабинет за емнг - у овом кабинету се годишње прегледа 500 пацијената, кабинет ради два пута недељно (од лекара у овом кабинету ради само др Биљана Живановић)
- Кабинет за еег - у овом кабинету се годишње прегледа 1200 пацијената, кабинет ради четири пута недељно. Један дан је одвојен за рад са децом (дечији еег чита Др јелена милошевић-Столић). Остала три дана у кабинету раде: др Милојка КОвачевић и др Вељо Спасојевић)
- Кабинет за ултра звук крвних судова врата - у овом кабинету се годишње прегледа 1200 пацијената, кабинет ради два пута недељно (овом кабинету раде др Славица Нешковић и др Зоран Ђурковић)

У току године у амбулантама се прегледа око 20000 пацијената. Амбуланте раде сваки дан у две смене (од 7-14 и од 14 до 21), док пријемна амбуланта ради сваки дан 24 часа.


Служба има 47 запослених, од тога су:

8 лекара - 2 неуропсихијатра (др Милојка Ковачевић, др Славица Нешковић), 4 неуролога (др Биљана Живановић, др Љубина Ћирић, др Вељо Спасојевић, др Зоран Ђурковић), 1 специјалиста дечије неурологије (др јелена Милошевић-Столић) и 1 лекар опште праксе (др Љубомир Љубић)

4 више медицинске сестре,
5 физиотерапеута,
23 медицинске сестре средње стручне спреме
3 сервирке,
3 спремачице,
1 руковалац инвентара.
Службе