Опсег делатностиАмбулантни део са дијагностиком (EEG, EMNG, колор доплер крвних судова врата) ради по распореду. Прегледи се заказују, осим у пријемној амбуланти у којој се збрињавају хитни случајеви, а она ради 24 часа.
EEG кабинет ради 3 дана у недељи. Овде се снимају пацијенти који имају заказано, али и они који су на стационарном лечењу (неурологија,психијатрија или са других одељења уколико консултант-неуролог индикује снимање). Ради се стандардно снимање, серијски снимци али и депривација целоноћног спавања, у EEG кабинету раде 3 лекара и 3 едуковане више медицинске сестре.
EMNG раде 2 лекара - неуролог и физијатар по заказаним терминима два пута недељно.
Колор доплер крвних судова врата раде два лекара, такође по заказаном термину два пута недељно.
Службе