РуководствоДр Биљана Живановић - Начелник службе

Др Зоран Ђурковић - Шеф одељења за полуинтензивно лечење и негу

- Шеф пријема и спец. амбуланти

Др Славица Нешковић - Шеф одељења за станда. лечење и негу

ВМС Драгица Тодоровић - Главна сестра службе

ВМС Биљана Недељковић - Блок сестра пријема и спец. амбуланти

ВМС Данијела Јовановић - Блок сестра одељења за полуинтензивно лечење и негу

ВМС Слађана Јовановић - Блок сестра одељења за станд. лечење и негу
Службе