О намаСлужба има  27 запослених - шест специјалиста офталмолога, једног доктора секундарца, два дефектолога, једну вишу медицинску сестру, тринаест сестара са средњом стручном спремом и  четири помоћна радника. Служба поседује амбулантни и стационарни део.
Рад у амбуланти се одвија у две смене,а просечан број прегледа у општој амбуланти у току године износи око 30.000. У саставу амбуланте је и страболошки кабинет у коме се годишње прегледа  око 3.000 деце. Стационарни део поседује 12 постеља. Рад је тимски и одвија се у три смене. Број хоспитализованих болесника у току године је око 400, од који је 350 оперисаних.
Службе