О намаСлужбом опште хирургије руководи начелник службе др Драган Јоковић, специјалиста опште хирургије. Одељење је подељено у три одсека, а четврти део је амбуланта.

Одсеци су:
А. Одсек абдоминалне хирургије „А“ - одсек са 32 постеље – Овим одсеком руководи специјалиста хирургије др Горан Ненадић. Блок сестра овог одсека је вмс Слађана Митровић

Б. Одсек ургентне и васкуларне хирургије „Б“ - одсек са 32 постеље. Овим одсеком руководи др Бранко Мајсторовић – специјалиста хирургије. Блок сестра овог одсека је вмс Јелена Пантелић.

Ц. Одсек Полуинтензивне неге са 8 постеља. Овим одсеком руководи др Милан Грујић, специјалиста хирургије. Блок сестра овог одсека је вмс Оливера Ковачевић.

На „А“ одсеку поред руководиоца раде и хирурзи: прим др Слободан Мирковић, др Бранко Мајсторовић.
На „Б“ одсеку поред руководиоца раде и хирурзи др Милан Тешић специјалиста опште хирургије и субспецијалиста васкуларне хирургије др Звонимир Радовић, др Миломир Максимовић, др Слободан Поповић, др Драгослав Ристановић
- главна сестра Службе опште хирургије је вмс Биљана Ћирић.

Поред 12 специјалиста опште хирургије у служби ради и субспецијалиста вакуларне хирургије др Милан Тешић. На одељењу су и три доктора на специјализацији опште хирургије и један одељенски доктор секундарац коме треба да се додели специјализација опште хирургије. Већина хирурга је по разним основама и из различитих медицинских грана била на усавршавању у иностранству - Јапан, Немачка, Италија, Чешка.

У Служби ради 40 медицинских сестара од чега су 5 више медицинске сестре. На одељењу постоји 83 лежаја – постеље.
Служби хирургије гравитира око 220 000 становника – потенцијалних пацијената, из четири општине и из дела Срема.
Службе