РуководствоНачелник службе - Др Драган Јоковић

Шеф одељења ургентне хирургије - Др Звонко Радовић

Шеф одељења за полуинтензивно лечење и негу - Др Драган Петровић

Шеф одељења за стандардно лечење и негу - Прим. др Слободан Мирковић

Главна сестра службе - вмс Свјетлана Протић

Блок сестра Одсека ендоскопске хирургије вмс Биљана Ћирић

Блок сестра Одељења ургентне хирургије вмс Слађана Степановић

Блок сестра одељења за стандардно лечење и негу вмс Слађана Пенић

Блок сестра одељења за полуинтензивно лечење и негу вмс Слађана Јанковић

Блок сестра Одсека васкуларне хирургије вмс Јелена Пантелић

Блок сестра специјалистичких амбуланти вмс Александра Михаиловић
Службе