РуководствоНачелник службе - Др Драган Јоковић

Шеф одељења ургентне хирургије - Др Звонко Радовић

Шеф одељења за полуинтензивно лечење и негу -

Шеф одељења за стандардно лечење и негу - Прим. др Слободан Мирковић

Вд главна сестра службе - вмс Биљана Ћирић .

Блок сестра одељења ургентне хирургије - вмс Јелена Пантелић

Блок сестра одељења за стандардно лечење и негу вмс Оливера Ковачевић

Блок сестра одељења за полуинтензивно лечење и негу вмс Слађана Степановић.

Блок сестра специјалистичких амбуланти вмс Александра Михаиловић.
Службе