ИсторијатПрви школовани ортопед, који је почео да ради у оквиру Службе хирургије 1971. године,  је др Љубомир Микица Поповић. Доласком још два лекара, др Јована Василића и др Милана Максића, званично је у јуну 1974. Г. оформљена Служба ортопедије и трауматологије. Служба је почела да ради у најстаријој болничкој згради, која је друга болничка зграда специјално за хируршке службе, која је позната под именом Хируршки блок. Служба се 1980. г. преселила у нове просторије са наменском опремом, где се и данас налази.
Службе