Опсег делатностиСлужба ортопедије и трауматологије се бави збрињавањем, оперативним и неоперативним, повредама локомоторног апарата, као и лечењем обољeња и урођених аномалија локомоторног апарата.
У току постојања службе увођене су нове методе рада и примењивана савремена достигнућа из ове области, колико је то било могуће пратити, јер је увођење нових метода тесно повезано са опремом и техником, што је на ортопедији нарочито изражено.
Уграђују се делимичне и тоталне протезе кука, раде се савремене методе збрињавања прелома (апаратом Илизарова и ексрафокалним фиксаторима) као и модерне технике дијагностике и операције колена помоћу технике артроскопије која је тек у развоју. Велика пажња се поклања превенцији урођених аномалија, њиховом раном откривању и лечењу, а нарочито деформитета стопала и шака, као и развојне мане кука (урођено ишчашење кука). У овим областима су постигнути нарочито добри резултати и изузетно ретко деца са нашег подручја долазе у ситуацију да развојна аномалија кука мора да се лечи оперативно.

Ортопедија годишње лечи око 800 пацијената, од којих се преко 500 оперише. У амбулантама се прегледа између 25.000 и 30.000 пацијената. Од патологија које се лечи болнички најчешће повреде су у саобраћајним несрећама, током рада у индустрији и пољопривреди  и за време бављења спортским активностима . Остало су дегенеративна стања, обољења костију, урођене аномалије. Заступљене су све врсте ортопедских и трауматолошких, оперативних и неоперативних метода лечења, изузев неких повреда и обољења кичме, уколико је потребно оперативно лечење.


Службе