О намаЈедна од најмлађих одељења у Општој болници је Служба патологије. Одељење је оформљено 1970. године.

У временском периоду од скоро 40 година, у Служби патологије радили суследећи  лекари: Ђорђе Симић, Небојша Арсеновић, Аранка Томић, Сања Милинковић.

У својим зачецима шабачка патологија је располагала како са скромним простором, тако и са скромним инструментаријумом и људством које је обављало око 1300 хисто-патолошких анализа.

 Данас је то модерна лабораторија у којој су запослена четири  лекара  и то: Горан Ђенадић – субспецијалиста цитологије који је уједно и начелник службе , Милан Симић – специјалиста паталошке анатомије и два лекара на специјализацији Славица Шућур-Митровић и Сандра Владисављевић.

 У лабораторији раде: ВМТ Јелена Јанковић, два  лабораторијска техничара Весна Николић и Слађана Марјановић, помоћник обдуцента Данијел Мањенчић, као и једна спремачица Милица Макевић.

Данас се патологија по свом структурном концепту састоји из две лабораторије: хисто-патолошке и цито-патолошке, а у плану је да се оформи имуно-хисто-хемијска лабораторија.

 Патологија располаже са 150м2 лабораториског простора који је у целости квалитетно реновиран 2008-2009 године.

 У току 2012. год. патологија је обавила око 4000 хисто-патолошких анализа, 120 ex tempore анализа, 1000 цитолошких анализа, 60 клиничких обдукција као и велики број судско – медицинских вештачења.

 У стручном и организационом делу посла, посебна помоћ је пружена од стране Доц. др Дејана Опрића  са Института за патологију Клиничког центра Србије.

Нови инструментариј и опрема и увођење многих специјалних бојења, пуштања у рад цитолошке лабораторије, као и одлазак лекара и лабораната на континуирану едукацију  из хисто-патолошке и цитолошке технике, су омогућили шабачкој патологији да се сврста у ред најбољих установа тог типа у Србији.

Данас, са поносом можемо рећи да је одељење патологије - дијагностички центар Опште болнице Шабац.
Начелник службе је др Горан Ђенадић, а главни техничар је Јелена Јанковић.  
Службе