Информације за пацијентеПацијенти за први преглед са упутом изабраног лекара чекају 7-10 дана, а за контролни преглед по потреби.
Службе