ИсторијатПнеумофтизиолошка служба представља једну од најстаријих служби у Општој болници „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац. Болнички део почиње са радом у оквиру прве болнице у Шапцу, основане 1865. године, са неколико постеља, а проширује се изградњом бараке за ТБ болеснике 1920. године. Диспанзер за плућне болести и туберкулозу основан је 1921. године. Зграда садашњег Грудног одељења изграђена је 1971. године, а 2007. значајно реновирана.
Значајни доктори за развој ове службе су: др Фране Ранер, др Јелица Бресијанац, др Рамизин који је обавио прву BCG вакцинацију у Југославији у Шапцу 1926. године, затим др Милојковић, др Кнежевић, др Тановић, др Милановић, др Милутиновић, др Томић.
Службе