РуководствоДр Ана Тадић - начелник одељења

Др Лидија Ђуричић-Живковић - шеф Одсека за ванболничку заштиту - диспанзер за плућне болести

Др Небојша Дакић - шеф Одсека пријема, функционалне дијагностике и бронхологије

др Александра Мијатовић шеф Одељења за стандардно лечење и негу

ВМС Биљана Алексић-Глигорић - главна сестра

- блок сестра одељења стандардног лечења и неге

ВМС Ивана Арсеновић - блок сестра опште пулмологије

ВМС Слободанка Селенић - блок сестра Одсека за ванболничку заштиту - диспанзер за плућне болести

ВМС Мисојчић Маријана - блок сестра одсека пријема, функционалне дијагностике и бронхологије

МТ Милан МАтић - в.д. блок техничара Одсека туберкулозе
Службе