РуководствоНачелник службе - Слободан Лазић, дипл. правник

Шеф одсека за кадровске послове - Веран Тешић, правник
Службе