РуководствоНачелник службе - Миленко Мијић, дипл. правник

Шеф одсека за кадровске послове - Веран Тешић, правник
Службе