ИсторијатКрајем двадесетих година прошлог века управа претходно основане Шабачке болнице увиђа потребу за збрињавањем и лечењем психијатријских пацијената и тада доноси одлуку о формирању тзв. „одељења за посматрање“.
Одељење је имало неколико соба за изолацију, где су лечени пацијенти који нису упућивани у Београд, што је претходно била пракса са психијатријским пацијентима. Ово одељење је функционисало све до пред крај ИИ Светског рата, када је због других потреба исељено и претворено у „заразно одељење“. Тиме је у дужем временском периоду прекинуто лечење особа са психичким поремећајима на нивоу наше општине. Такво стање траје све до 1957. године, када специјализацију из неуропсихијатрије добија др Светислав Јекић и одлази на Клинику у Београд. Након завршетка специјалистичких студија враћа се у Шабац и 1961. године оснива Службу за неуропсихијатрију.
Служба се налазила у реновираној згради, међу мештанима познатој као „барака“, која се налазила на месту доскорашње Службе медицине рада. Имала је једног неуропсихијатра, неколико медицинских сестара и једног административног радника. Обим посла се полако ширио, потребе за лечењем бивале све веће и 1964. године се формира прво Одељење за неуропсихијатрију, са двадесет осам постеља - и то на адаптираној мансарди бившег Хигијенског завода. Служба се кроз наредне године шири, увећава се број лекара, сестара, болничара, а кроз време у рад се укључују и стручни сарадници - психолози и дефектолози- усвајају се нове дијагностичке методе - ЕЕГ. Током 1969. године одељење се увећава на шездесет постеља, а у наредним годинама, својим радом, покрива регион од скоро пола милиона становника.
Захваљујући разумевању проф. др Димитрија Миловановића, тада председавајућег неуропсихијатријске секције СЛД-а, 1984. године долази до раздвајања одељења и поделе службе. Одељење психијатрије остаје на истом месту, а оснива се и одељење неурологије које добија нов простор. Тако долази до првог раздвајања психијатријских и неуролошких пацијената - стационара, а амбуланта остаје заједничка. Две независне службе формиране су потпуним раздвајањем 1996. године.

Организациона структура службе за психијатрију је следећа:

   1. Одељење за специјалистичко-консултативне прегледе и дневна болница. У оквиру рада на Одељењу, поред индивидуалног лечења, спроводе се психотерапијске, социотерапијске, релаксационе групе и терапијске заједнице, као и радна терапија. Сви специјалисти службе обављају специјалистичке и консултативне прегледе.
   Тим Одељења Дневне болнице сачињавају психијатар, психолог, дефектолог, радни терапеут и два медицинска техничара.

   2. Одељење за стандардну негу. У оквиру Одељења се спроводе дијагностичке, психофармакотерапијске и психотерапијске методе уз рад терапијске заједнице.

   3. Амбулантно-диспанзерски сектор пружа услуге специјалистичких психијатријски прегледа, прегледа психолога, дијагностички преглед социјалног радника и преглед дефектолога. Овај сектор услуге пружа од понедељка до петка у две смене.

   4. Диспанзер за болести зависности обавља тимски рад једном недељно а свакодневно се спроводи супституциони метадонски програм.

   5. Саветовалишта за адолесцентну психијатрију и младе пружа услуге младима од 15-24 године, а услуге обавља један лекар неуропсихијатар уз сарадњу психолога и дефектолога.
Службе