О намаСлужба психијатрије организована је у три јединице:

      1. Одсек за стандардну негу - стационар
      2. Дневна болница
      3. Амбулантно-диспанзерски део
Служба психијатрије Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац има педесет и једног запосленог. У служби раде два неуропсихијатра, шест психијатара и два лекара на специјализацији. Међу њима је један лекар субспецијалиста судске психијатрије и два магистра медицинских наука, а један лекар је на субспецијализацији болести зависности.
У Служби су и стручни сарадници - два психолога, четири дефектолога, три виша радна терапеута и један социјални радник, а ангажовано је једанаест медицинских сестара и десет медицинских техничара, један болничар, две више медицинске сестре, а седам запослених су немедицинско особље.
Службе