Опсег делатностиОдељење за стандардну негу и лечење - има педесет постеља са високом искоришћеношћу капацитета и просечном дужином лечења од 2-4 недеље.

Дневна болница - одсек за психозе и гранична стања, која истовремено пружа услуге за двадесет пацијената, искоришћеност капацитета је преко 90%, а просечана дужина лечења је 4-6 недеља. У плану је проширење делатности рада, када буду створени технички услови.

Одсек за специјалистичко-консултативне прегледе (амбуланта) - у оквиру којег ради и Тим за лечење болести зависности. У оквиру амбуланте се обави преко 30 000 прегледа и других стручних услуга лекара и стручних сарадника.

Служба ради 24 часа дневно и бави се :

   1. ургентном психијатријом - хитни прегледи и интервенције.
   2. стандардном психијатријом - први психијатријски преглед и тимска сагледавања пацијената.
Прегледи се обављају:
 • по упуту лекара из Дома здравља,
 • на лични захтев пацијената,
 • консултативним стручним прегледима при другим болничким службама,
 • саветовалиште за адолесцентну психијатрију и младе,
 • психилошком дијагностиком и третманом код психолога,
 • стручним услугама дефектолога и социјалних радника,
 • превентивним радом у циљу унапређења менталног здравља (световалиште, едукативни рад са младима, семинари и предавање по школама).
Третирају се све врсте психичких, односно, психијатријских поремећаја, а од терапијских процедура користи се фармакотерапија, психотерапија, социотерапија, радно-окупациона терапија, вежбе релаксације.
Од дијагностичких процедура, осим класичног психијатријског прегледа и посматрања, користи се психолошка дијагностика (различити психолошки тестови) и све остале лабораторијске и савремене дијагностичке технике (CT, EEG, FOU) које пружа Општа болница.
Сарадња са референтним психијатријским установама, попут Института за психијатрију - КЦС, Института за ментално здравље Београд , Завода за болести зависности Београд, ИНПБ „Др Лаза Лазаревић“ Београд, специјализованим психијатријским болницама у Вршцу и Ковину је на завидном нивоу. Активно учествујемо у раду психијатријске секције СЛД-а и присуствујемо семинарима, стручним састанцима и различитим облицима  едукације. Редовним организовањем стручних семинара и консултација, у сарадњи са фармацеутским кућама, прате се савремени токови у лечењу.
Службе