РуководствоВ.Д.Начелник службе - Др Борис Јовановић, психијатар

Шеф одсека дневне болнице - Др Љиљана Тодоровић, психијатар

Шеф одсека за стандардну негу - Др Биљана Павловић, психијатар

Шеф одсека за спец. консултат. прегледе - Др Владимир Јекић , психијатар

Шеф одсека за адолесцентну психијатрију - Др Весна Вуковић , психијатар

Главна сестра службе - вмс Верица Миловановић.

Блок сестра одељ. за станд. лечење и негу - вмс Емица Марковић.

Блок сестра одсека дневне болнице вмс Снежана Игњатовић.
Службе